397 jobb i fara

I höst riskerar 397 unga i Kalmar att bli utan jobb ifall de rödgröna vinner med sina vallöften om att höja krogmomsen och arbetsgivaravgifter. Om det hade rört en nedläggning av ett företag i Kalmar skulle rubrikerna blinkat som de borde göra nu med neonversaler ’TREHUNDRANITTIOSJU FÖRLORAR JOBBET – ALLA ÄR UNDER TJUGOSEX ÅR!’

Under veckan har vi besökt och samtalat med företagsledare inom restaurang-, hotell- och cafénäringen i Kalmar. Samtliga, utan undantag, vare sig det rörde stora eller små företag berättade att de har kunnat investera, anställa fler och utvecklat sina verksamheter, men nu är de oroliga över vad som kommer att hända efter valet i höst. Någon funderade till och med på att varsla sin personal redan nu, eftersom varsel måste läggas sex månader i förväg. En restaurangägare berättade att hon och hennes man anställt en medarbetare som en direkt följd av lägre skatter, vilket gjorde att de numera efter många år kan vara lediga tillsammans en helg i månaden. De hade också planer på att anställa ytterligare en medarbetare, men har bestämt sig för att avvakta till efter valet.

Kalmar har utvecklats till en fantastiskt fin sommarstad. Det är något vi ska värna om och inte behöva riskera att återgå till tider när tyskarna tog med egen öl och mat på sommarsemestern, eftersom det var för dyrt att äta i Kalmar. Men det är inte bara turister som äter på krogarna numera, utan det gör även vi Kalmarbor. En förändring har skett i vårt sätt att förhålla oss till att mötas över en bit mat på en restaurang. Siffror i årsbokslut och antalet anställda kan inte bli mer tydliga, men ändå hotas nu riktiga jobb för framförallt våra unga i företag som också ofta är en inkörsport till arbetsmarknaden.

Blir det inte bara en dumhet för de rödgröna att gå till val med höjda skatter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bidrag?) istället för att stödja något som de facto ger fler jobb och utveckling? Jag är glad att kunna företräda och stå för en långsiktig, trygg och jobbskapande politik!

Hur avlönas politiker?

I dagens Östran kan man läsa att jag fortfarande avlönas av ’näringslivet’. Min omedelbara motfråga blir då – är det inte så för de flesta politiker? De allra flesta politiker är trots allt fritidspolitiker med ett arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag. Betraktar vi arbetsgivaren till en politiskt aktiv medarbetare per automatik som medfinansiär till ett politiskt parti? Nej, självklart inte.

Demokratins uppbyggnad är väldigt tydlig. Vi har alla oavsett kön eller bakgrund rätt att rösta på vad vi vill och engagera oss i politik oavsett vilken arbetsgivare vi har. Det är vår demokratiska fri- och rättighet.

Däremot är det korrekt att Moderaterna inte har någon rörelse eller organisation som betalar en viss del av medlemmarnas medlemsavgifter till ett politiskt parti av ’ideologiska skäl’ – oavsett hur medlemmarna sen lägger sin privata röst. Det är ett förfarande som jag anser är tvivelaktigt och tror inte heller att någon organisation gynnas av en kollektiv anslutning till partipolitik som organisationen valt åt sina medlemmar. Demokratins grunder är tydliga – all offentlig makt ska utgå från folket. Jag och vår politik värnar individens rätt att själva välja vad de vill rösta på.

Det är naturligtvis en speciell situation för oss Moderater i Kalmar där jag är kommunalrådskandidat och P-O Jonsson är oppositionsråd fram till valet. Det har ingen förnekat. Men vi har diskuterat detta ingående och har kommit fram till en lösning där vi i samråd hanterar olika områden. P-O Jonsson ansvarar för allt inom Stadshuset och jag allt offentligt utanför Stadshuset i form av debatter, möten med mera. Som kommunalrådskandidat är jag vårt ansikte utåt.

Jag har full förståelse ifall situationen kan uppfattas som prekär, men vårt upplägg medför att jag kan fokusera på valet. Det innebär att jag har möjlighet att sätt mig in i hur förvaltningar arbetar och lära känna den grupp av Moderater som efter valet ska företräda Kalmar. Efter att ha träffat de flesta som finns med på vår valsedel kan jag garantera att vi är en riktigt vass grupp kvinnor och män. Vi har med oss varierande åldrar, bakgrunder och erfarenheter och framförallt ett stort mått av kompetens och engagemang in i Stadshuset! Heja oss!

Nationaldag i Kalmar

Mitt första inlägg i min blogg blir att jag idag gått i tåget för nationaldagsfirande med Nya Moderaternas flagga i mina händer när vi vandrade bland varierande flaggor längs Kalmars gator mot Larmtorget. Känner mig hedrad att få företräda en så trevlig, och framförallt kunnig, grupp människor som ska företräda oss i höstens val.

Vädret var med oss alla gående, i rullstolar, musikår, barnkör och tal som bland annat berättade att det idag är runt 15 000 svenskar som firar sitt nya medborgarskap runt om i landet med ceremonier av olika slag. Larmtorget var faktiskt fullt med människor. Kul att så många var där för att fira medborgarskap och att vi numera har en helgdag att fira Nationaldag med!

6 juni 2014