Kulturyttring & jämställdhet

 

Märklig diskussion har under sommaren förts kring vad teaterensemblen valt att uppföra i årets uppsättning på Krusenstiernskas sommarscen.

Kan jämställdhet på allvar diskuteras när karaktärerna i en pjäs är parodier på vad som kan betraktas som kvinnligt respektive manligt? På skoj kanske, men inte som seriös framtidsdiskussion, är min åsikt. 1940-talets kvinnosyn hade förstås en hel del att önska – liksom dåtidens politik som ansåg att kvinnor inte borde konkurrera med männen om lönejobb utan istället skulle vara duktiga husmödrar – men teater är teater och jag är övertygad om att alla i Kalmar är stolta över att vi har en årlig återkommande sommarteater att se fram mot.

Diskutera hellre nutid istället och ifall det finns korrelation mellan ord och handling. Vad säger politiker i sina handlingsprogram och hur agerar man i verkligheten? Det tycker jag är mycket mer intressant i en jämställdhetsdebatt. Jag har erfarenheter av att många gånger varit ensam kvinna i olika sammanhang, inte minst som fd företagare där majoriteten var och fortfarande är män att göra affärer med. Jag har anekdoter att berätta, men ju fler kvinnor som blir företagare, företagsledare och chefer förändras förutsättningarna på arbetsplatser och inom näringslivet. Det blir alltid allra bäst och mest dynamik för en arbetsplats när det finns en mix av kvinnor, män, erfarenheter och olika åldrar. Jag som politiker har ansvaret att jobba för en jämställt samhälle för våra unga att ta över.

Ytterligare tankeväckande kunde man läsa om i dagens tidning där den privata barnföreställningen ’Pettson och Findus’, sen sexton år, fått konkurrens i år i form av kommunen inköpt och framförd Pettsonföreställning som kan ses helt gratis (.. det är förstås Kalmars skattebetalare som köpt in föreställningen). Enligt intervju i tidningen bjuder kommunen in till diskussion i höst..

Jag ser verkligen fram mot att kunna vara med och bidra för bättre företagsklimatet och jämställdhet efter valet.

 

Kalmarskinka istället för Parmaskinka

Almedalens politikervecka är inne på sin sista dag och Centerns Annie Lööf avrundar veckan. Hon har ett viktigt budskap i att lyfta betydelsen av höga halter av antibiotika i griskött. Ifall fler blev medvetna om riskerna med att äta höga halter av antibiotika i kött, skulle sannolikt efterfrågan öka för svenskt griskött. Jag var för några veckor sedan hos en grisproducent utanför Kalmar som visade mig bilden nedan. Den illustrerar användning av antibiotika i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien – där Italien faktiskt har ytterligare en sida med ’sprutor’ som inte kom med. Kalmarskinka istället för Parmaskinka borde bli ett självklart val.

Reinfeldts tal tycker jag trots allt var det bästa under Almedalsveckan, skulle tro att jag hade imponerats av talet även om jag inte redan valt Moderat politik. Alla minns förstås Femens kvinnliga tilltag att sätta fokus på miljö och feminism genom att visa sina behag under högljutt gastande, för att i nästa rond också vara riksdagskandidat för Mp inför höstens val… Man kan ju undra ifall vi får lättklädda damer även i Riksdagens talarstol när orden tryter under nästa mandatperiod? Gäller i så fall samma förutsättningar för män – i jämställdhetens tecken? (ironi)

Jag får många hejarop från människor jag möter om att Kalmar behöver förändring och strategisk utveckling som ger tydliga resultat för framtiden. Dessa hejarop stärker mig att tillsammans med partikamrater och alliansvänner vilja leda Kalmar kommuns utveckling framöver. Moderaterna i Kalmar står verkligen till hundra procent för en öppen, trygg, ärlig och rak politik som syftar till utveckla Kalmar till att bli en attraktiv tillväxtregion. Vill också tro att min erfarenhet av att driva verksamheter i utveckling faktiskt kan spela roll i hur jag ser det som nödvändigt med helhetsperspektiv för Kalmar kommun med en också nödvändig konsekvensanalys.

Med all respekt inför att människor lär sig på livets väg – men jag anser att vi alltför ofta ser resultatet av politikers ringa eller ingen erfarenhet alls från yrkeslivet. Vi skulle behöva fler politiker med annan erfarenhet än att vara politiker i hela sitt liv. Det har vi på den Moderata kommunala valsedeln. Jag ser det som nödvändig med ett politiskt byte i Kalmar. Alla kommuner mår också bra av maktskifte då och då, särskilt nödvändigt blir det ifall ett block haft makten väldigt länge. Det blir på sikt ett sundare styre på så vis. ..Kan även lova att ifall orden tryter någon gång så ämnar vi Moderater i Kalmar stå rakryggade med kläderna på.

Vi vinner valet i september ifall alla de Kalmarbor som röstar på Alliansen i riksdagsvalet väljer att rösta på oss även i kommunvalet. Glöm inte att Din röst på mig och oss behövs för att vi ska vinna!

Antibiotika

Hur avlönas politiker?

I dagens Östran kan man läsa att jag fortfarande avlönas av ’näringslivet’. Min omedelbara motfråga blir då – är det inte så för de flesta politiker? De allra flesta politiker är trots allt fritidspolitiker med ett arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag. Betraktar vi arbetsgivaren till en politiskt aktiv medarbetare per automatik som medfinansiär till ett politiskt parti? Nej, självklart inte.

Demokratins uppbyggnad är väldigt tydlig. Vi har alla oavsett kön eller bakgrund rätt att rösta på vad vi vill och engagera oss i politik oavsett vilken arbetsgivare vi har. Det är vår demokratiska fri- och rättighet.

Däremot är det korrekt att Moderaterna inte har någon rörelse eller organisation som betalar en viss del av medlemmarnas medlemsavgifter till ett politiskt parti av ’ideologiska skäl’ – oavsett hur medlemmarna sen lägger sin privata röst. Det är ett förfarande som jag anser är tvivelaktigt och tror inte heller att någon organisation gynnas av en kollektiv anslutning till partipolitik som organisationen valt åt sina medlemmar. Demokratins grunder är tydliga – all offentlig makt ska utgå från folket. Jag och vår politik värnar individens rätt att själva välja vad de vill rösta på.

Det är naturligtvis en speciell situation för oss Moderater i Kalmar där jag är kommunalrådskandidat och P-O Jonsson är oppositionsråd fram till valet. Det har ingen förnekat. Men vi har diskuterat detta ingående och har kommit fram till en lösning där vi i samråd hanterar olika områden. P-O Jonsson ansvarar för allt inom Stadshuset och jag allt offentligt utanför Stadshuset i form av debatter, möten med mera. Som kommunalrådskandidat är jag vårt ansikte utåt.

Jag har full förståelse ifall situationen kan uppfattas som prekär, men vårt upplägg medför att jag kan fokusera på valet. Det innebär att jag har möjlighet att sätt mig in i hur förvaltningar arbetar och lära känna den grupp av Moderater som efter valet ska företräda Kalmar. Efter att ha träffat de flesta som finns med på vår valsedel kan jag garantera att vi är en riktigt vass grupp kvinnor och män. Vi har med oss varierande åldrar, bakgrunder och erfarenheter och framförallt ett stort mått av kompetens och engagemang in i Stadshuset! Heja oss!

Nationaldag i Kalmar

Mitt första inlägg i min blogg blir att jag idag gått i tåget för nationaldagsfirande med Nya Moderaternas flagga i mina händer när vi vandrade bland varierande flaggor längs Kalmars gator mot Larmtorget. Känner mig hedrad att få företräda en så trevlig, och framförallt kunnig, grupp människor som ska företräda oss i höstens val.

Vädret var med oss alla gående, i rullstolar, musikår, barnkör och tal som bland annat berättade att det idag är runt 15 000 svenskar som firar sitt nya medborgarskap runt om i landet med ceremonier av olika slag. Larmtorget var faktiskt fullt med människor. Kul att så många var där för att fira medborgarskap och att vi numera har en helgdag att fira Nationaldag med!

6 juni 2014