Analfabet, men läs- och skrivkunnig

I går var det politikercafé under ett par timmar i Kalmar där politiker från Fp, Kd, Mp, C, S och M mötte människor som går olika kurser för att lättare komma in på arbetsmarknaden.

En man berättade för oss att han hade sökt närmare 2500 jobb, men bara fått komma på två intervjuer. Han undrade ifall vi politiker kunde ge en förklaring. Vi politiker ställde oss upp en efter en och beklagade att han inte fått något arbete fastän det var uppenbart att vi hade en engagerad och kompetent man inför oss. Frågan blev mer eller mindre obesvarad, men kanhända det finns en förklaring som stavas samarbete.

Jag har erfarenheter där samarbete var en del av utvecklingen från min tid som företagare och arbetsgivare i  personalintensiv verksamhet i den västra delen av Småland (Gnosjöregionen). Arbetsförmedlare där och då hade rutiner för att besöka företag och arbetsplatser för att få en uppfattning av behoven, arbetsmiljön o dyl.  Hur skulle matchningen se ut? Resultatet blev bra och var en viktig länk för utveckling och tillväxt i regionen med många nationaliteter. Strategiska samarbeten mellan AF och företag kan bli bättre i Kalmar.

I Riksrevisionens nya rapport ’Snabbare hantering av asylärenden, sparar miljoner’ finns delrapport om effekterna av Instegsjobb och Nystartsjobb under åren 2007-2012 som visar att åtgärderna fungerar, men att resultatet ser olika ut mellan kommunerna i landet. På en direkt fråga till arbetsförmedlare i undersökningen säger förmedlare att de behöver mer kontakt med företag och arbetsgivarna, för att nå ut med information och öka samarbetet kring jobbåtgärder. För faktum är att Instegsjobb (där man läser SFI samtidigt) i kombination med Nystartsjobb ger bättre förutsättningar för jobb. Andelen som fått jobb har i vart fall ökat år efter år – så även i Kalmar. Men kan bli mycket bättre.

Jag pratade med så många jag hann efter mötet och det är livsöden som griper tag i mig. En ung mamma var och är analfabet i Kurdistan, men efter fyra år i Sverige talar, skriver och läser hon svenska. Nu söker hon jobb (hittills utan resultat) och drömmer om att fortsätta utbilda sig till undersköterska. Jag träffade också lärare, läkare och bilmekaniker – intressanta yrken i mina öron för arbetsgivare.. Två män berättade att de hade varit egna företagare tidigare, men blev avrådda att starta företag här i Kalmar av underliga orsaker. Däremot hade de fått rådet att gå en ’starta-eget-kurs’ till att börja med..

Möten mellan människor skapar relationer som bygger broar av förtroenden och på så vis kan integration bli bättre här i Kalmar kommun. Vi har inte råd att slösa med människor.

 

Frihet att påverka

I Kalmars tidningar har vi kunnat läsa om att undersköterskor i äldreboendet Berga backe redan under april månad sa till om att en ny tryckavlastande madrass behövdes för att lindra och förebygga liggsår hos en gammal dam. Madrassen kom sen inte på plats förrän över en månad senare, men då var det för sent och liggsåren hade blivit livshotande. Det är en händelse som nu har anmälts för vanvård, Lex Maria och Lex Sara.

Undersköterskor som jobbade med damen tog initiativet till att säga till om en ny specialmadrass, men inget hände. Varför tog ingen deras kunskap och krav på allvar? Var stoppades beslutet upp om en ny madrass? Tyvärr är Berga Backe ett exempel på vad som kan bli följden av rådande politik ifall man har för många led i sin beslutsprocess. Det är inte bra. Moderaterna i Kalmar kommun står för ökat medbestämmande.

Frihet är att kunna påverka beslut på sin arbetsplats.

Det är på tiden att det blir politiskt skifte i Kalmar kommun. Våra chanser att vinna valet den 14/9 är stora, särskilt med tanke på att en majoritet av väljarna i Kalmar faktiskt röstar på Alliansen i riksdagsvalet. Kalmar skulle må bra av förändring.

397 jobb i fara

I höst riskerar 397 unga i Kalmar att bli utan jobb ifall de rödgröna vinner med sina vallöften om att höja krogmomsen och arbetsgivaravgifter. Om det hade rört en nedläggning av ett företag i Kalmar skulle rubrikerna blinkat som de borde göra nu med neonversaler ’TREHUNDRANITTIOSJU FÖRLORAR JOBBET – ALLA ÄR UNDER TJUGOSEX ÅR!’

Under veckan har vi besökt och samtalat med företagsledare inom restaurang-, hotell- och cafénäringen i Kalmar. Samtliga, utan undantag, vare sig det rörde stora eller små företag berättade att de har kunnat investera, anställa fler och utvecklat sina verksamheter, men nu är de oroliga över vad som kommer att hända efter valet i höst. Någon funderade till och med på att varsla sin personal redan nu, eftersom varsel måste läggas sex månader i förväg. En restaurangägare berättade att hon och hennes man anställt en medarbetare som en direkt följd av lägre skatter, vilket gjorde att de numera efter många år kan vara lediga tillsammans en helg i månaden. De hade också planer på att anställa ytterligare en medarbetare, men har bestämt sig för att avvakta till efter valet.

Kalmar har utvecklats till en fantastiskt fin sommarstad. Det är något vi ska värna om och inte behöva riskera att återgå till tider när tyskarna tog med egen öl och mat på sommarsemestern, eftersom det var för dyrt att äta i Kalmar. Men det är inte bara turister som äter på krogarna numera, utan det gör även vi Kalmarbor. En förändring har skett i vårt sätt att förhålla oss till att mötas över en bit mat på en restaurang. Siffror i årsbokslut och antalet anställda kan inte bli mer tydliga, men ändå hotas nu riktiga jobb för framförallt våra unga i företag som också ofta är en inkörsport till arbetsmarknaden.

Blir det inte bara en dumhet för de rödgröna att gå till val med höjda skatter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bidrag?) istället för att stödja något som de facto ger fler jobb och utveckling? Jag är glad att kunna företräda och stå för en långsiktig, trygg och jobbskapande politik!

Hur avlönas politiker?

I dagens Östran kan man läsa att jag fortfarande avlönas av ’näringslivet’. Min omedelbara motfråga blir då – är det inte så för de flesta politiker? De allra flesta politiker är trots allt fritidspolitiker med ett arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag. Betraktar vi arbetsgivaren till en politiskt aktiv medarbetare per automatik som medfinansiär till ett politiskt parti? Nej, självklart inte.

Demokratins uppbyggnad är väldigt tydlig. Vi har alla oavsett kön eller bakgrund rätt att rösta på vad vi vill och engagera oss i politik oavsett vilken arbetsgivare vi har. Det är vår demokratiska fri- och rättighet.

Däremot är det korrekt att Moderaterna inte har någon rörelse eller organisation som betalar en viss del av medlemmarnas medlemsavgifter till ett politiskt parti av ’ideologiska skäl’ – oavsett hur medlemmarna sen lägger sin privata röst. Det är ett förfarande som jag anser är tvivelaktigt och tror inte heller att någon organisation gynnas av en kollektiv anslutning till partipolitik som organisationen valt åt sina medlemmar. Demokratins grunder är tydliga – all offentlig makt ska utgå från folket. Jag och vår politik värnar individens rätt att själva välja vad de vill rösta på.

Det är naturligtvis en speciell situation för oss Moderater i Kalmar där jag är kommunalrådskandidat och P-O Jonsson är oppositionsråd fram till valet. Det har ingen förnekat. Men vi har diskuterat detta ingående och har kommit fram till en lösning där vi i samråd hanterar olika områden. P-O Jonsson ansvarar för allt inom Stadshuset och jag allt offentligt utanför Stadshuset i form av debatter, möten med mera. Som kommunalrådskandidat är jag vårt ansikte utåt.

Jag har full förståelse ifall situationen kan uppfattas som prekär, men vårt upplägg medför att jag kan fokusera på valet. Det innebär att jag har möjlighet att sätt mig in i hur förvaltningar arbetar och lära känna den grupp av Moderater som efter valet ska företräda Kalmar. Efter att ha träffat de flesta som finns med på vår valsedel kan jag garantera att vi är en riktigt vass grupp kvinnor och män. Vi har med oss varierande åldrar, bakgrunder och erfarenheter och framförallt ett stort mått av kompetens och engagemang in i Stadshuset! Heja oss!