Väljarundersökning i Kalmar

Min reaktion på lördagens publicering av väljarundersökning i Barometern blev följande.

’Med drygt en tredjedel som ännu inte valt parti är det svårt att dra konkreta slutsatser. Undersökningen baseras på svar från första veckan i augusti och mycket har hänt sen dess med nya vallöften och tydlig politik. Varje dag får vi nya siffror nationellt och den senaste visar på kraftig uppgång för Alliansens. Resultatet här stärker oss i att jobba ännu hårdare i valrörelsen. Vi kommer att träffa väljare in till sista valsedeln lämnats in – först efter det vet vi resultatet.’

Eftersom valrörelsen kom igång först helgen runt Ironman (två veckor efter telefonintervjuerna), vill jag nog påstå att valresultatet inte är över för Kalmar. Alla undersökningar är dock bra och viktiga att ta till sig inför vårt fortsatta arbete. Jag själv hade gärna fördjupat mig i svaren och hur svarsfrekvensen är fördelad mellan olika bostadsområden. Hade varit mycket intressant att få ta del av informationen ifall någon vill dela med sig?

Första valduellen

Nu har vi haft vår första valduell Johan Persson (S) och jag. Det var min första duell i min första valrörelse någonsin, medan Johan Persson är inne i sin åttonde valrörelse med otaliga dueller bakom sig. Fantastiskt roligt är vad det är, tycker jag!

Först ut var frågan om ”Varför anser M att Kalmar behöver bli tryggare?”. Mitt svar om att vi vill ha närvaro av socialförvaltning, polis och landsting på gator och torg samt en ”Trygghetsplats” där merkostnaden blir hyran för en lokal på Kvarnholmen dit alla – invånare, studerande och besökare – ska kunna vända sig under helger, evenemangskvällar och under sommaren även under nattetid fick oväntat stöd från S.

Efter en lång inledning om att brotten minskat totalt sett i Kalmar (vilket förstås är bra), anser till slut också S att tryggheten bör förstärkas i Kalmar city. Men deras löfte blir att sätta upp övervakningskameror för polisen att titta på i efterhand i syfte att ta misshandlare. Med andra ord är vi helt överens om att tryggheten bör förstärkas mot oprovocerat våld.

Vårt löfte om ökad närvaro, istället för kameror, stärks när vi kunde läsa i tidningarna efter Stadsfesten om att en rå misshandel hade kunnat avbrytas och förövare kunde gripas direkt på plats tack vare patrullerande polis som tillfälligt fanns tillgänglig under festen. Istället för opersonlig filmövervakning vill vi förstärka ett redan gott samarbetet mellan socialförvaltning, polis och vårdpersonal genom att vara där de behövs!

Vill också tillägga att imponerande siffror om nya bostäder inte blir mycket mer än siffror innan spadtagen kommit i backen. Likaså är det förstås intressant att ta del av siffror för sysselsättningstillväxt i Kalmar, men ökad tillväxt i procenttal blir taget ur luften ifall man inte vet vet vad siffrorna utgår från. Trots allt – ifall ett företag har en anställd och anställer ytterligare en person blir sysselsättningstillväxten för det företaget 100 procent med sina två anställda. Jag träffar och lyssnar helt enkelt hellre till företagens behov, tankar och idéer för att utveckla sina verksamheter i Kalmar stad och landsbygd. Vi vill driva en kommun som är utgår från sina invånares behov.

http://www.barometern.se/tv/index.php?catid=2543&mid=35659250

Valupptakt i Kalmar

Under veckan som gått har vi tagit steget fullt ut för att satsa helhjärtat på valet den 14 september. Vi invigde vår vallokal på Kaggensgatan 11 i Kalmar med besök av Kultur- och Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, som dessutom delade ut första pris vid Ironman-tävlingen. Vi har haft mängder med samtal, möten och inte minst ’Mat&Prat’ varje dag där det allt eftersom blir fler och fler som hittar in för lite sopplunch och politiksnack. Det är rolig, berikande och tankeväckande med alla dessa möten!

Vi har presenterat ytterligare vallöften under veckan. Först ut var fria WiFi-zoner i Kalmar. Det tror vi gynnar utvecklingen av Kalmar som att bo i, besökare och inte minst för alla studenter som kommer för att studera i vår vackra stad. Vi kommer att starta med Kvarnholmen för att successivt utveckla fria zoner runt om i Kalmar.

Ett andra löfte blev vårt fokus på skolan och förutsättningarna som arbetsplats för dem som jobbar och för eleverna. Fler karriärmöjligheter som också bidrar till ökade möjligheter för högre löner går vi till val på. Andelen barnkullar växer och behovet av att anställa fler lärare kommer att öka. Då vill vi sticka ut som kommun med att erbjuda bra och konkurrenskraftiga villkor för lärare, personal och elever samt för fler att vilja flytta till Kalmar.

Ett tredje löfte blev att vi vill öka samarbetet med Linneuniversitetet och utveckla förutsättningarna för att använda alger i avloppsrening. Redan idag pågår den typen av vattenrening på några platser i Sverige, men trots att vi har forskning och utbildning på plats i Kalmar finns ännu inte något samarbete i ’Blå rening’. Det kommer vi absolut att ändra på ifall vi får förtroendet att styra Kalmar! Just nu projekteras det om en ett nytt Reningsverk i Kalmar som ska innehålla fyra bassänger – där vi vill ha ytterligare en bassäng i rent forskningssyfte. Alger för vattenrening är mycket intressant och effektivt. Hela 90 procent av kväve och fosfor kan renas med hjälp av alger. Alger blir dessutom ett mycket effektivt biobränsle.

Det senaste löftet menar vi kommer att förstärka möjligheten för de företag som redan idag sysslar med miljöteknik och biobränsle i Kalmar, men även för nya företag att etablera sig här. Det innebär att studerande inom dessa områden får ökade möjligheter till praktikplatser och fler jobb skapas som i förlängning innebär att de kan bo kvar i Kalmar efter sin utbildning. Det är att tänka långsiktigt med en politik som utgår från allas bästa!

Kom gärna förbi vår vallokal på Kaggensgatan 11 för att prata mer. Vi ses!

 

 

Trygghetsapp i Kalmar

De flesta av oss tror jag känner igen känslan av att vara otrygg eller osäker i något sammanhang. Inte minst kan det handla om en jobbsituation, möten, framföranden eller kanske att vara ensam ute sent en kväll eller att turista någonstans på fel plats vid fel tillfälle. Trygghet eller brist på trygghet påverkar oss alla.

Kan trygghet för invånare i en kommun påverka en stads utveckling? Jag skulle vilja dra det så långt som att säga att uppfattningen och upplevelsen av hur trygg en stad ter sig bidrar till en positiv utveckling och tillväxt av en stad. Jag är övertygad om att trygghet i allra högsta grad bidrar till att göra en stad mer attraktiv att bo och leva i oavsett ålder – och inte minst för människor att flytta till eller turista i. OBS! därmed inte sagt att Kalmar är en otrygg stad, men vi vill utveckla Kalmar som trygg stad ännu mer.

Under stadsfesten hade vi patrullerande poliser i stadkärnan. Det är bra. Det tycker vi är något som alltid borde finnas under helger, evenemangskvällar och under sommarsäsong. För några dagar sedan presenterade vi Moderater bl a vårt initiativ, ifall vi får förtroendet kommande mandatperiod, om att etablera en Trygghetsplats/kontor i på Kvarnholmen. Vi vill införa en Trygghetsplats för både boende och besökare dit de ska kunna vända sig vid akuta lägen, men också för att kunna få information och ställa frågor. Vi vill bygga vidare på det goda samarbete som redan finns mellan socialförvaltning och polis i Kalmar där vi även vill utveckla samarbetet med landstinget  i dessa frågor. Vi har också träffat ungdomspolisen för att stämma av hur de ser på en Trygghetsplats i city. Positivt, blev svaret.

Ladda gärna ner vår trygghetsapp www.kalmarmoderaterna.se/kalmartrygg