Analfabet, men läs- och skrivkunnig

I går var det politikercafé under ett par timmar i Kalmar där politiker från Fp, Kd, Mp, C, S och M mötte människor som går olika kurser för att lättare komma in på arbetsmarknaden.

En man berättade för oss att han hade sökt närmare 2500 jobb, men bara fått komma på två intervjuer. Han undrade ifall vi politiker kunde ge en förklaring. Vi politiker ställde oss upp en efter en och beklagade att han inte fått något arbete fastän det var uppenbart att vi hade en engagerad och kompetent man inför oss. Frågan blev mer eller mindre obesvarad, men kanhända det finns en förklaring som stavas samarbete.

Jag har erfarenheter där samarbete var en del av utvecklingen från min tid som företagare och arbetsgivare i  personalintensiv verksamhet i den västra delen av Småland (Gnosjöregionen). Arbetsförmedlare där och då hade rutiner för att besöka företag och arbetsplatser för att få en uppfattning av behoven, arbetsmiljön o dyl.  Hur skulle matchningen se ut? Resultatet blev bra och var en viktig länk för utveckling och tillväxt i regionen med många nationaliteter. Strategiska samarbeten mellan AF och företag kan bli bättre i Kalmar.

I Riksrevisionens nya rapport ’Snabbare hantering av asylärenden, sparar miljoner’ finns delrapport om effekterna av Instegsjobb och Nystartsjobb under åren 2007-2012 som visar att åtgärderna fungerar, men att resultatet ser olika ut mellan kommunerna i landet. På en direkt fråga till arbetsförmedlare i undersökningen säger förmedlare att de behöver mer kontakt med företag och arbetsgivarna, för att nå ut med information och öka samarbetet kring jobbåtgärder. För faktum är att Instegsjobb (där man läser SFI samtidigt) i kombination med Nystartsjobb ger bättre förutsättningar för jobb. Andelen som fått jobb har i vart fall ökat år efter år – så även i Kalmar. Men kan bli mycket bättre.

Jag pratade med så många jag hann efter mötet och det är livsöden som griper tag i mig. En ung mamma var och är analfabet i Kurdistan, men efter fyra år i Sverige talar, skriver och läser hon svenska. Nu söker hon jobb (hittills utan resultat) och drömmer om att fortsätta utbilda sig till undersköterska. Jag träffade också lärare, läkare och bilmekaniker – intressanta yrken i mina öron för arbetsgivare.. Två män berättade att de hade varit egna företagare tidigare, men blev avrådda att starta företag här i Kalmar av underliga orsaker. Däremot hade de fått rådet att gå en ’starta-eget-kurs’ till att börja med..

Möten mellan människor skapar relationer som bygger broar av förtroenden och på så vis kan integration bli bättre här i Kalmar kommun. Vi har inte råd att slösa med människor.