397 jobb i fara

I höst riskerar 397 unga i Kalmar att bli utan jobb ifall de rödgröna vinner med sina vallöften om att höja krogmomsen och arbetsgivaravgifter. Om det hade rört en nedläggning av ett företag i Kalmar skulle rubrikerna blinkat som de borde göra nu med neonversaler ’TREHUNDRANITTIOSJU FÖRLORAR JOBBET – ALLA ÄR UNDER TJUGOSEX ÅR!’

Under veckan har vi besökt och samtalat med företagsledare inom restaurang-, hotell- och cafénäringen i Kalmar. Samtliga, utan undantag, vare sig det rörde stora eller små företag berättade att de har kunnat investera, anställa fler och utvecklat sina verksamheter, men nu är de oroliga över vad som kommer att hända efter valet i höst. Någon funderade till och med på att varsla sin personal redan nu, eftersom varsel måste läggas sex månader i förväg. En restaurangägare berättade att hon och hennes man anställt en medarbetare som en direkt följd av lägre skatter, vilket gjorde att de numera efter många år kan vara lediga tillsammans en helg i månaden. De hade också planer på att anställa ytterligare en medarbetare, men har bestämt sig för att avvakta till efter valet.

Kalmar har utvecklats till en fantastiskt fin sommarstad. Det är något vi ska värna om och inte behöva riskera att återgå till tider när tyskarna tog med egen öl och mat på sommarsemestern, eftersom det var för dyrt att äta i Kalmar. Men det är inte bara turister som äter på krogarna numera, utan det gör även vi Kalmarbor. En förändring har skett i vårt sätt att förhålla oss till att mötas över en bit mat på en restaurang. Siffror i årsbokslut och antalet anställda kan inte bli mer tydliga, men ändå hotas nu riktiga jobb för framförallt våra unga i företag som också ofta är en inkörsport till arbetsmarknaden.

Blir det inte bara en dumhet för de rödgröna att gå till val med höjda skatter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bidrag?) istället för att stödja något som de facto ger fler jobb och utveckling? Jag är glad att kunna företräda och stå för en långsiktig, trygg och jobbskapande politik!