Stensö Camping

Efter rätt lång debatt i kommunfullmäktige blev det klart att Stensö Camping får ny arrendator under 35 år. Det tidigare avtalet var på fem år.

Vi moderater invände och markerade mot den snabba beslutsprocessen som varit fallet från upphandling till beslut och att det var skillnader i anbudsunderlaget mot vad som sen stod i avtalet mellan arrendatorn och Kalmar kommun. Vi ifrågasätter också tidslängden för arrendet, som vi anser hade behövt längre behandling.  Ifall det inte fungerar mellan kommun och arrendator bör det finnas tydliga kriterier för vad som kan häva allternativt stödja fortsatt avtal. Tidslängden för kommunens villkor kan förvisso vara 35 år, men att sen skriva avtal med en arrendator för hela 35 år är inte nödvändigt. Snarare kan 10- max 15 år med option på fortsatt arrende vara mer rimligt, anser vi. Kortare arrendetid i sammanhanget ställer ökade krav på löpande utveckling för arrendatorn i samklang med invånare och allmän samhällelig utveckling. Kommunens arrendevillkor däremot ska kunna vara underlag för eventuella banklån och måste vara förutsägbart över längre tid.

Det var några av de frågor vi anser borde fått ytterligare tid att behandlas åtminstone även under maj månad varpå beslut skulle kunna tas i slutet av maj istället för redan i april. Drygt 1,5 månad från anbud till beslut är en alldeles för forcerad tidsrymd när beslutet rör hela 35 år för Kalmar.  

  • Den 6 mars kom anbuden in till kommunen.
  • Den 30 mars fick arbetsutskottet information inklusive beslutsunderlag vid sittande möte. Pressen informerades 10 minuter efter mötet om vem som var den utvalde arrendatorn.
  • Den 7 april landade ärendet i kommunstyrelsen, vilket var precis en vecka efter arbetsutskottets möte inklusive påsk-ledighet.
  • Den 27 april tas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

För att ge ett perspektiv… I dagens arbetsutskott fick vi dragning om 2017 års upphandling av ny kollektivtrafik för Kalmar länstrafik inklusive skoltrafik. KLT filar nu på anbudsunderlaget och gav oss en överblick i hur upphandlingen fortlöpande ska utformas både innehålls- och tidsmässigt. Upphandlingen av kollektivtrafik och skoltrafik rör 10 år och först om ett år, i maj-juni 2016, beräknas beslut presenteras inför start av drift 2017. Framförhållning med 1,5 år för KLT till skillnad mot gårdagens 1,5 månad.

35 år är en lång tid.. En halv livstid, som en person sa i vår moderatgrupp.

Två personer från oss i moderatgruppen avstod från delaktighet i debatten och i underlaget för vår reservation mot beslut, i samförstånd med resten av gruppen, på grund av jäv och förtroendeuppdrag.