Hur avlönas politiker?

I dagens Östran kan man läsa att jag fortfarande avlönas av ’näringslivet’. Min omedelbara motfråga blir då – är det inte så för de flesta politiker? De allra flesta politiker är trots allt fritidspolitiker med ett arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag. Betraktar vi arbetsgivaren till en politiskt aktiv medarbetare per automatik som medfinansiär till ett politiskt parti? Nej, självklart inte.

Demokratins uppbyggnad är väldigt tydlig. Vi har alla oavsett kön eller bakgrund rätt att rösta på vad vi vill och engagera oss i politik oavsett vilken arbetsgivare vi har. Det är vår demokratiska fri- och rättighet.

Däremot är det korrekt att Moderaterna inte har någon rörelse eller organisation som betalar en viss del av medlemmarnas medlemsavgifter till ett politiskt parti av ’ideologiska skäl’ – oavsett hur medlemmarna sen lägger sin privata röst. Det är ett förfarande som jag anser är tvivelaktigt och tror inte heller att någon organisation gynnas av en kollektiv anslutning till partipolitik som organisationen valt åt sina medlemmar. Demokratins grunder är tydliga – all offentlig makt ska utgå från folket. Jag och vår politik värnar individens rätt att själva välja vad de vill rösta på.

Det är naturligtvis en speciell situation för oss Moderater i Kalmar där jag är kommunalrådskandidat och P-O Jonsson är oppositionsråd fram till valet. Det har ingen förnekat. Men vi har diskuterat detta ingående och har kommit fram till en lösning där vi i samråd hanterar olika områden. P-O Jonsson ansvarar för allt inom Stadshuset och jag allt offentligt utanför Stadshuset i form av debatter, möten med mera. Som kommunalrådskandidat är jag vårt ansikte utåt.

Jag har full förståelse ifall situationen kan uppfattas som prekär, men vårt upplägg medför att jag kan fokusera på valet. Det innebär att jag har möjlighet att sätt mig in i hur förvaltningar arbetar och lära känna den grupp av Moderater som efter valet ska företräda Kalmar. Efter att ha träffat de flesta som finns med på vår valsedel kan jag garantera att vi är en riktigt vass grupp kvinnor och män. Vi har med oss varierande åldrar, bakgrunder och erfarenheter och framförallt ett stort mått av kompetens och engagemang in i Stadshuset! Heja oss!