Varför detta hemlighetsmakeri?

Huvudämnet för veckan har varit ifall Kalmar kommun blir alltmer sluten i sina processer och beslutsgångar. Påverkas demokratin och insynen för våra invånare när oppositionen inte får samma information eller enbart delar av information till förmån för majoriteten? Östran och Barometern har skrivit flera intressanta artiklar i ämnet. Det skadar aldrig att ifrågasätta demokratins förutsättningar och grunder – tvärtom. Ett av veckans intressanta ärenden kom upp för beredning vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags och handlade om inkråmsöverlåtelse av Kalmar Flygutveckling AB till Kalmar -Öland Airport AB.

Jag är vice ordförande för Kalmar Kommunbolag AB där Flygutveckling AB ingår som ett av bolagen, ägt till 60 procent av Kalmarsund Promotion och 40 procent av Kalmar kommun. När vi i kommunbolagets presidium fick presentation om inkråmsöverlåtelse av Kalmar Flygutveckling AB till Kalmar-Öland Airport AB fick vi en bra, kompetent och nyanserad information från vd för flygplatsen. Jag har fullt förtroende för kompetensen hos Kalmar-Öland Airport AB och tror utifrån den information jag fått att den nya flygaktören Sparrow Aviation AB kan ha potential att klara avtalet som ska löpa under ett år. Men givetvis går det inte att sia inför framtiden förutom att säga att förutsättningar bör vara förhållandevis goda denna gång.

Det intressanta i denna historia är allt hemlighetsmakeri kring Kalmar Flygutveckling AB. För trots att jag i min egenskap av att vara vice ordförande har efterfrågat ekonomisk redovisning sen första presentation för att kunna ta korrekta och genomtänkte beslut, inte minst vid ordförandes frånvaro, har jag ännu inte fått någon djupgående redovisning utan endast en översiktlig sådan. Det är inte acceptabelt. Senast vid kommunstyrelsens sammanträde krävde jag med stöd av oppositionen en detaljerad ekonomisk redovisning inför kommunfullmäktige den 30/3 där formellt beslut ska tas. I den mån det går ska ekonomi redovisas, med hänsyn till BMI, blev svaret från majoriteten s, v och c. Varför detta hemlighetsmakeri?

Det är trots allt av högsta vikt att jag som vice ordförande och oppositionen kan ta del transaktioner och avtal som rör Kalmar Flygutveckling AB eftersom det till syvende och sist är ett beslut som ska tas i kommunfullmäktige. Hur BMI sköter sin ekonomi i sammanhanget är fullständigt ointressant. Där blandar majoriteten ihop kommunens ansvarsområde som är Kalmar Flygutveckling AB och Kalmar Öland Airport till förmån och hänsynstagande för en leverantör. Så fungerar inte näringslivet. Mina erfarenheter från näringslivet är att det i mångt och mycket är bättre fungerande transparens vid olika transaktioner än vad som hittills framkommit inom Kalmar kommun. Som företag kräver man genomgående underlag, ibland till och med flera år bakåt, för att se utveckling, hot och möjligheter när större affärer ska genomföras. Det skulle aldrig bli någon affär annars. Men i Kalmar kommunbolag är det trots givna demokratiska processer stängt för insyn?! Det är inte rimligt och tyvärr blir frågetecknen många när transparensen minskar.

Kalmar flygutveckling AB fick ett stort förtroende när de skulle hantera 11 000 000 kronor i marknadsföringsåtgärder där Kalmar kommun och Rikshem bidrog med lika mycket vardera när nu pengarna i princip slut några månader senare, med knapp 1 miljon kvar i kassan. Hur ser Rikshem på hanteringen av sina 5 500 000 miljoner kronor? Skulle gissa att de är väldigt ifrågasättande…