Nationaldag i Kalmar

Mitt första inlägg i min blogg blir att jag idag gått i tåget för nationaldagsfirande med Nya Moderaternas flagga i mina händer när vi vandrade bland varierande flaggor längs Kalmars gator mot Larmtorget. Känner mig hedrad att få företräda en så trevlig, och framförallt kunnig, grupp människor som ska företräda oss i höstens val.

Vädret var med oss alla gående, i rullstolar, musikår, barnkör och tal som bland annat berättade att det idag är runt 15 000 svenskar som firar sitt nya medborgarskap runt om i landet med ceremonier av olika slag. Larmtorget var faktiskt fullt med människor. Kul att så många var där för att fira medborgarskap och att vi numera har en helgdag att fira Nationaldag med!

6 juni 2014