Ansvar för en kommun

Man blir häpen över att vanliga grundläggande rutiner kring redovisning av kvitton i samband med representation, luncher och middagar inte verkar fungera i Kalmar kommun, efter klargörande artiklar i Barometern på senare tid. Grundläggande rutiner i redovisning som är väldigt tydliga för företagare och anställda i den privata sektorn (de som finansierar offentlig verksamhet). Det har funnits redovisningskrav enligt ovan sen långt innan jag blev företagare i slutet av 1980-talet. Brister i grundläggande ansvarstagande, redovisning och hantering av pengar (skattemedel) blir därför alarmerande oavsett om det handlar om nonchalans, maktfullkomlighet, dåliga rutiner eller kompetensbrist. Hanteras kommunens finanser (skattemedel) likadant i stort som smått?

Jag har kunnat konstatera att transparensen i texterna vad gäller årsredovisningar och budgetar har förändrats över tid. Om man läser äldre handlingar fanns siffror och namngivna projekt vad gäller investeringar, projekt, försörjningsstöd o dyl tillsammans med budget och redovisat utfall mer ingående och detaljerat att ta del av. Spårbarheten över HUR man förfogade över kostnader och intäkter var mer tydligt redovisat i äldre årsredovisningar för runt tio år sen.

Vi står inför stora utmaningar framöver där skattemedel ska räcka till mycket och då handlar det om ansvarsfulla prioriteringar. För någon vecka sedan jämförde en ledarsida Kalmars kostnader med den kommun i landet med lägst kostnader. Kontentan i texten blev att ifall vi använder skattemedel klokt skulle det kunna handla om besparingarna på mellan 300-400 miljoner kronor för Kalmars räkning . Intressant.

Vi har även kunnat läsa om dolda skattehöjningar, där invånare fått rejält höjda nätavgifter samtidigt som kommunen och Eon delat på 440 miljoner kronor i utdelning under tio år från lokalt energibolag. Utdelningar vars storlek aldrig någonsin varit föremål för diskussion i varken styrelsen för energibolaget eller i Kalmar kommunbolag, där jag är vice ordf. Utdelningar från delägda energibolaget redovisas i kommunbolaget årsredovisningen, sid 19 not 4 med orden ”Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag” med summan 27 000 000 för 2018. Förslag till utdelning från kommunägda Kalmarhem till kommunen lämnar styrelsen däremot vid decembermötet och blev för 2018 en utdelning om 148 000 kronor

Vad vill jag då ha sagt med detta inlägg? Jo, när små utgifter bevisligen sköts så slarvigt och nonchalant, som nu redovisats i media, är risken påfallande att förhållningssättet löper som en röd tråd i flera verksamheter. Inte otänkbart att socialdemokraterna efter mer än sextio års styre (förutom någon enstaka mandatperiod) helt enkelt suttit för länge vid makten i Kalmar..