Hur hanteras egentligen medarbetare?

Under en tid har man kunna läsa hårresande artiklar om hur medarbetare hanteras inom Kalmar kommun. Senast har det handlat om en person som efter långtidssjukskrivning, på grund av misshandel på jobbet inom omsorgen, blivit uppsagd. Det låter fullständigt horribelt i mina öron att bli uppsagd efter en sådan upplevelse och frågan blir om man som arbetsgivare verkligen gjort allt i sin makt för att hjälpa medarbetaren att komma tillbaka till sitt arbete eller erbjudit annat arbete? Jag undrar det. Att facket sitter i knät hos socialdemokraterna när de företräder medarbetare plus innehar politiska uppdrag för partiet gör det förstås inte lättare att vara kommunalt anställd i Kalmar. Vem ska man vända sig till när man ifrågasätter sin arbetsgivare?

Det är dock korrekt att arbetsgivare kan säga upp personer som är långtidssjukskrivna av ”personliga skäl”, efter ett prejudicerande dom i Arbetsdomstolen https://lagen.nu/dom/ad/2007:12 Uppsägningar ska oavsett dom alltid betraktas som en sista åtgärd för arbetsgivaren när och om det är oomtvistligt att medarbetarens medicinska besvär, styrkt av läkarintyg, varaktigt saknar förmåga att utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Innan dess är arbetsgivare skyldig att uppfylla krav om relevant rehabilitering eller omställning tillsammans med medarbetaren. Använder man sig av lagen i syfte att hålla nere sjukskrivningstal?

Ansvarig politiker inom personalfrågor (från vänsterhåll) hävdade nämligen i en artikel att det är mer humant att säga upp långtidssjukskrivna personer istället för att de ska behöva vara sjukskrivna, med hänvisning till att man följer lagen. För min del låter förklaringen som ett försök att rättfärdiga ett bedrövligt agerande, men framförallt vittnar ett par dussin uppsägningar per år av långtidssjukskrivna om tillkortakommande som arbetsgivare. Vad skickar uppsägningar av sjukskrivna för signaler till medarbetare? Risken är stor att man skapar en osund tystnadskultur som hämmar utveckling och arbetsglädje.

Den största offentliga arbetsgivaren i Kalmar är kommunen med 6875 medarbetare och den största privata arbetsgivaren är KLS Ugglarps AB med 575 medarbetare (nov 2018, Ekonomifakta). Att vara den största arbetsgivaren medför ansvar och att man verkligen uttömt alla möjligheter att erbjuda ett jobb inom kommunen. Enligt artikel i en av lokaltidningarna har det förekommit någon form av arbetsträning för den misshandlade personen, men det stod inte om denne erbjudits omställningsmöjligheter genom omskolning eller andra arbetsuppgifter trots att det finns en hel enhet under kommunledningskontoret som inte sysslar med annat än ”Arbete och Välfärd” vilka lämpligen kunde bistå i sammanhanget.

Hög sjukfrånvaro och brist på förbyggande insatser har vi ifrågasatt under mina år inom politiken. Vi har även förespråkat träning på arbetstid inom omsorgen för att förebygga förslitningsskador och sjukfrånvaro, men även att se vårt förslag som ett led i jämställdhetsarbetet i jämförelse med Räddningstjänsten och Kalmar Vatten – som båda har schemalagd träning under arbetstid. Vårt inspel har inte bemötts särskilt nådigt från majoritetsstyret, men trots trist bemötande har jag applåderat sjunkande sjukfrånvaro som utveckling i rätt riktning, men ifall verklighetens sjunkande sjukfrånvaro är resultatet av uppsägningar istället för åtgärder tar jag tillbaka mina berömmande ord.