En pressträff två artiklar

Det  är märkligt hur samma pressmöte kan resultera i två helt olika vinklingar. Den ena artikeln tar fasta på intentionen med trafikstrategi av hur vi går till val på att utveckla Kalmar för framtiden genom att involvera region och kringliggande kommuner. Den andra artikeln fokuserar på en detalj, som är ett förslag för utredning att avgöra för att komma från 62 bombfällningar varje dag. Hur ett parti som socialdemokraterna i decennier kommit undan med en urusel trafikplanering är för mig en gåta, men istället väljer tidningen att hänga ut mig med mindre smickrande bild, inte en bild på oss två som kallade till pressträff -utan mig personligen – i en artikel som lätt kan vantolkas till min nackdel (=lika med moderaternas och våra väljares nackdel).

Veckan innan reagerade jag på att samma tidning lät mitt förslag om vägfärja vantolkas genom att publicera ett svar helt uppåt väggarna från Trafikverket, där vem som helst kan få för sig att min avsikt var att riva en bro och ersätta med antal (!?) färjor för att ersätta ölandsbron. De manliga politiker som tidigare ”satt ner foten” om att det behövs en ny Ölandsbro om 50-70 år betraktas inte som skrattretande. Trots vallöfte om 50-70 år tar man deras vallöfte seriöst och på fullt allvar, trots att beslut varken ligger på enskilda lokalpolitikers bord eller att de troligen inte ens lever om 50-70 år.

När jag vågar påstå att det är mer rimligt i närtid att förhandla med Trafikverket om en eldriven vägfärja som komplement till en Ölandsbro för att minska sårbarhet och underlätta trafik något, blir tolkningen en annan. Nu råkar mitt förslag vara genomförbart under kommande mandatperiod och är fullt rimligt kostnadsmässigt, men då ska jag inte tro att jag ska komma här och mopsa mig. Nyhetschef blev så förbannad att han inte ens tog mig i handen när han reste sig och bara gick, efter att jag vädjat om förtydligande i tidningen om att jag(=moderaterna) INTE ville riva någon bro.

Vår vice ordförande i Kalmar-Öland Airport kontaktade mig och undrade om vi skulle försöka få in rättelse/förtydligande, efter gårdagens artikel i samma tidning. En artikel som med mitt namn fått utstå spott och spe på twitter efter utspel från lokala bludderpajas, en del uttalat i socialdemokratins tjänst. Var finns nivån inom politiken? Min medpolitiker (som inte kom med på bild) vid intervjutillfället är en känd företagare i Kalmar och som tidigare bemöts med medial respekt utifrån sin roll att försörjt många anställda och betalat rikligt med skatt till kommun och stat. Jag som företrädare för moderaterna sen fyra år har blivit aningen mer luttrad. Varje uttalande jag gjort har vanligen följts av nedsättande tolkningsföreträde från en socialdemokrat. Första gången det skedde blev jag djupt upprörd.  Efter att jag fått fina artiklar som regionchef för svenskt näringsliv, kom skillnaden i artiklar som politiker som en chock. Måste dock i ärlighetens namn säga att jag har respekt och förtroende för flera journalister som jag tycker gör ett väldigt bra jobb. Jag drar inte alls alla över en kam, som vissa verkar göra vad gäller moderater. Nu avrundas mandatperioden med vantolkningar medialt där tolkningsföreträde återigen ges  till socialdemokraterna på våra vallöften. När ska en moderat få ifrågasätta ogenomförbara valfläsk som exempel  bostadsgaranti till alla unga? Samma s-valfläsk som skrivits ned totalt i Stockholm, men inte i röda Kalmar.

Mitt svar  på frågan från vår vice ordförande i Kalmar-Öland AirPort om chansen att få in rättelse i den största lokaltidningen blev  ”Välkommen till politiken”