Vägfärjor och personvalskampanjer

Vägfärja som komplement till Ölandsbron väcker uppenbarligen känslor hos några, medan andra tycker det är ett mycket bra förslag.

I fredags blev jag uppringd av en väldigt arg väljare, som tyckte jag var fullständigt dum i huvudet som ville byta bro mot färja och hade splittring inom partier. Jag förstod uppriktigt sagt inte riktigt harangerna och svarade lite ”goddag yxskaft” innan vederbörande slängde på luren. Beklagar detta.

Jag inser dock att tolkningen av artikel i tidning kan bli annan än min avsikt om att komplettera Ölandsbron med vägfärja. I samma artikel uttalar sig nämligen en person inom Trafikverket om att det är dyrt att riva bron och att det krävs si och så många färjor för att ersätta bron. Misstolkning  av mitt uttalande blev tyvärr ett faktum för en del. OBS i artikel nämns ett snitt pris på ny bro, men naturligtvis måste hänsyn tas till bottenförhållanden och höjd på bro. I Italien byggs en bro med motsvarande längd om ca 6 kilometer där kostnader beräknas bli runt 16 miljarder. Jag tror inte en ny bro över sundet landar på 3 miljarder.

Bakgrunden till förslag om vägfärja handlar också om sårbarhet för Öland, vilket varit föremål för diskussion i krisledningsnämnd där jag är vice ordförande . Sårbarheten plus att vägfärja är genomförbart i nutid, till skillnad mot välbehövlig ny bro eller tunnel om 50-70 år. Att en vägfärja dessutom  bli  ett komplement till bron för bilar och passagerare är givetvis en fördel.

Vägfärjor är något jag har lyft sen tidigare, som intressant för en mer tillgänglig arbetsmarknadsregion i Kalmar län, när jag arbetade som regionchef för Svenskt Näringsliv. Lyfte detta för s-styret i Oskarshamn och dåvarande alliansstyre i Borgholm om en vägfärja mellan Oskarshamn och Byxelkrok/Grankullavik. Båda sidor blev upprymda och tyckte det hela var väldigt intressant, men upprymdheten resulterade istället för handlingskraft  i dragkamp om vilket parti som skulle äga frågan och sen blev det som vanligt ingenting av det hela i regionförbundet som ägde utvecklingsfrågorna. Parantes – Mina erfarenheter utifrån näringslivets perspektiv är en av orsakerna till att jag är skeptisk till att utvecklingsfrågor för kommuner och län hamnar i regionkommun 2019 att hantera. Delade inställning med sittande kommunalråd att återta utvecklingsfrågor till kommunerna att hantera istället för regionförbund/kommunregion, men vi fick tyvärr inte gehör från övriga 11 kommuner. – slut på parantes.

Kanhända att mina tidigare inspel om att lägga vägfärja i Oskarshamn-Byxelkrok samt Bergkvara-Degerhamn är bättre lösning än mellan  Kalmar- Färjestaden. Oavsett geografiskt läge är vägfärja något som är genomförbar till förhandlingsbar kostnad i nutid.

Vad gäller splittring i valrörelsen, står en absolut majoritet av oss bakom samma devis som Ulf Kristersson –  Laget före jaget.  Personvalskampanjer som förstärker specifika sakfrågor tillför med stor sannolikhet  positivt till gemensamma valrörelse. I sådana sammanhang  finns inget motsatsförhållande mellan personvalskampanj och laget – tvärtom förstärker dessa kampanjer troligen gemensam politik. I fall där någon eller några ställer sig utanför gemensam valrörelse utan reellt politiskt innehåll, förutom jaget, uppfattas troligen som splittrande för väljare.

Rätten att personkryssa kom till inför valet 1998. Tidigare partiledare gjorde sig ett namn när Muf i Stockholm spenderade 359 585 kronor på henne. Mycket pengar på den tiden via radioreklam, vykort som spreds på krogen, en valtidning, ”Kryssa Anna”-pennor och Enligt mediestrategin skulle Anna K synas i tidning/radio/tv minst en gång i veckan. Och mediegenomslaget blev enormt efter hennes uttalande om att Stockholmare är smartare än lantisar. Gick inte riktigt som förväntat då rösterna inte på långa vägar nådde upp till önskade nivå för att kryssa sig in i riksdagen, men namnet blev som sagt känt för en allmänhet.

Om en valkandidat, som kandiderar i riksdagsval eller i de kommunala valen, får ekonomiskt bidrag t.ex. pengar för att användas i dennes valkampanj är detta skattepliktig inkomst av tjänst för valkandidaten att deklarera och betala skatt för, samt för förening, företag eller organisation att transparent redovisa. Om ett företag finansierar en enskild kandidats kampanj, ska företaget utöver sponsring betala skatt och arbetsgivaravgifter för beloppet.  Läs mer på Skatteverkets hemsida.