Ny bad- och friskvårdsanläggning med moderaterna

En sak är säker efter fyra år i politiken. När kommunal företrädare för socialdemokraterna går ut med buller och bong i angrepp mot moderaternas vallöfte, då vet man att vi trampat på en känslig tå. Socialdemokraterna hade ny bad- och friskvårdsanläggning som vallöfte inför 2014, men löftet har inte infriats. Med all rätt borde de ifrågasättas för detta.

Våra politiker i samhällsbyggnadsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd  har fått löpande info där kostnaderna ökat kraftigt, vilket troligen rådande högkonjunktur inom byggsektorn påverkat, för att vara uppe i runt 400 mnkr för en ny badanläggning i egen regi. Kommunen har själva genomfört en simhalls-utredning, vars resultat presenterades i början av mandatperioden, Kommunens kalkyl utgår från 25-metersbassänger och kommunalt ägande för vid den tiden vara cirka 320 mnkr (nu 400 mnkr) och en driftskostnad  30 mnkr ( vad driftskostnaden skulle bli idagsläget har inte framkommit).

Moderaterna har i budgetreservation efter budgetreservation presenterat vår lösning, som handlar om att vi kan lova att Kalmar får en ny simhall med oss i ledning. Med oss blir det en extern aktör som bygger och driver ny bad- och friskvårdsanläggning. Vi har uppvaktats av flera aktörer i sammanhanget. Vid ett tillfälle bjöd jag med sittande kommunalråd till möte med företrädare för Medley, som är den största aktören inom branschen, som besökte Stadshuset på vårt initiativ. Vid ett annat tillfälle hade sittande kommunalråd själv bjudit in byggentreprenören som Medley brukar anlita när de bygger ny anläggning, för att informera om möjligheten där extern aktör bygger och driver simhall. För Medley som företag handlar det alltså om att de anlitar byggentreprenör, men det är Medley som driver anläggningen.

Konceptet vi går till val med är en 50-metersbassäng som kan stängas av i fyra 25-metersbassänger, mobila läktare och tillgänglighet för simundervisning i grundskolan, rehab samt möta simsällskapets behov av träning och tävlingar. För detta köper Kommunen tjänster i avtal med entreprenören, som vanligen löper under en 20-års period. I exemplet de visade på hamnade avtalet på runt 20 mnkr per år, för Järfällas räkning där de höll på att bygga en helt ny anläggning. Alltså lägre kostnad än i kommunens egen utredning vad gällde löpande driftskostnader. Hur ett företag som Medley sen driver sin verksamhet är upp till dem att göra verksamheten attraktiv för besökare att besöka. Medley äger och driver runt 23  badanläggningar runt om i landet, men de vill med fördel vara med från start  för att få in sin affärsidé genom att bygga i egen regi. Det finns fler aktörer, men Medley är den största och mest etablerade inom branschen. Tidsspannet från beslut i fullmäktige är cirka två år. Ett år för upphandling och ett år för byggnation.

Kalmar kommun kan med vår lösning prioritera annat när vi investerar in i framtiden  och då har skola, vård och omsorg förtur för moderaterna.