Ensidig politisk närvaro

I dagens Barometern finns artiklar om att Kalmar kommun betalat för sambos som följt med politiker på årligen återkommande Hansedagar i Tyskland. (Länk) Persson (s) om bjudresor:  Absolut ingen semester” Länk

Moderaternas representant och jag resonerade om vem som skulle betala vad inför resan. Mitt svar var att vi som privatpersoner naturligtvis betalar för medföljare själva. Mitt ställningstagande gick sen stick i stäv med svar om att det finns en ”policy” inom Kalmar kommun där kommunen står för kostnaden av medföljare till politiker, när vår representant lyft frågan om att betala själv. Att vår representant fått svar om att inte betala, fick jag först info om i torsdags. Ett ställningstagande och policy inom Kalmar kommun som går på tvärs med hur jag anser att man tar ansvar för skattemedel. Det är så märkligt att detta har fått fortgå i åratal, kanske decennier, när det är just såna här sk policys som enbart ökar på politikerförakt. Att detta uppdagas först nu säger kanske mer om ett grundmurat förhållningssätt mot s-styret i Kalmar?  I detta sammanhang skyller jag helt och hållet på s-styret.

Jag vet att min roll som oppositionsledare under tidigare mandatperioder varit med på alla möjliga event och resor, men allt detta försvann i och med att jag blev vald att företräda moderaterna i Kalmar kommun. Tidigare kvinnlig ledare för liberalerna tyckte att det var en uppenbar skillnad i hur man inskränkte och rundade min roll som oppositionsledare och tyckte jag skulle gå till media med detta. Jag har inte gjort det, men har konstaterat att man inom område efter område valt att förminska och minimera moderaterna som näst största parti i Kalmar. Oppositionens företrädare vid företagsbesök, näringslivsråd, representation försvann som över en natt och kvar blev en ensidig majoritetsrepresentation. Hansedagarna är ett av få undantag.

Efter valet 2014 fick jag personligen info om att jag skulle fråga om lov ifall jag ville delta i seminarier som kostade pengar. Det fanns ingen budget för min del att tillgå i såna sammanhang. Därför har jag endast deltagit i kostnadsfria seminarier jag ansett kan vara av nytta i min roll som politiker eller också har jag helt enkelt betalat själv av privata pengar sen 2014 – förutom vid regionförbundet regiondagar där jag ansett att jag som styrelseledamot i regionförbundet bör delta trots kostnad och fick ok till detta. I uppdrag där moderaterna delat med oss av våra mandat och något annat alliansparti sitter för vårt allianssamarbetet har man ständigt rundat min roll som oppositionsledare, vilket man förstås inte gör med s-ledningens företrädare. Det finns nog ingen som skulle drömma om att negligera kommunalrådet, för ett annat partis räkning även fast de sitter på höga positioner enbart tack vare partisamarbete i majoriteten. Jag hatar att behöva säga det, men det är inte otänkbart att jag som kvinna behandlats annorlunda än manliga politiker. Som fd företrädare för näringslivet, företagare och arbetsgivare där jag rört mig på ledningsnivå i stora liksom små företag har jag faktiskt aldrig varit med om liknande attityd som förhåller sig i Kalmar kommun – vilket enligt min åsikt är så långt från politik som man kan komma.

Det finns en policy och attityd i Kalmar kommun som vi givetvis kommer att ändra på, om vi får förtroendet att leda kommunen. Min för- och nackdel i livet är att jag  är väldigt envis och resultatinriktad (egenskaper som många företagare delar). Jag förväntar mig inga snabba lösningar utan tror att långsiktigt genomtänkt arbete lönar sig, där man inte heller är sämre än att man kan ändra sig om en väg visar sig vara bättre än en annan. Prestige om att till vilket pris som helst hålla fast vid något som visar sig vara ett dumt beslut är inte min melodi. Skulle aldrig fungera i näringslivet.

Jag har gett mig in i politiken för att bedriva politik, med en politik jag anser är bättre än rådande s-styre över hur vi hanterar våra grundläggande åtaganden – samhällsutveckling, skola, vård, omsorg – när vi hanterar  och förvaltar skattemedel på allra bäst sätt med kvalitet i fokus. Valet får utvisa om vi nått fram som alternativ till väljare i Kalmar, även om vi haft en uppenbar uppförsbacke framför oss. Skam den som ger sig.