Intressant utspel från S i dagens tidningar

Intressant utspel från s i dagens tidningar. De vill garantera unga mellan 18 och 25 år bostad inom sex månader i Kalmar kommun.

Läser i tidningen att pressmeddelandet berättar att deras intentioner förutsätter skattesubventioner till nybyggnation av hyresrätter från nuvarande regering plus att  ägardirektiven (beslut som tas i fullmäktige) till Kalmarhem ska ändras. Frågan är om intentionen med detta vill  håller i praktiken.

Nuvarande s-regering kommer med stor sannolikhet att förlora valet. Socialdemokraterna har ännu inte krävts svar på vilka partier de tror de kan få med sig efter valet. Miljöpartiet är stora förlorare. SD blir sannolikt vågmästare. Vänstern finns kvar någorlunda intakt. M, C, L och Kd är överens i stora frågor, även om s gör sitt bästa att göra en höna av en fjäder om och om igen i frågor de tror kan kopplas till Sd med egen vinklad retorik.

Skattesubventionerna kommer att försvinna med s-regeringen. Det är trots allt skattesubventioner som kommunala bostadsbolag använder sig av medan privata byggentreprenörer ratar. Finns ingen substans  i dess skattesubventioner till att vara lönsamma för privata företag. Faktum är att nya reformer krävs för att förändra kostnader i samband med bostadsbyggen radikalt samt ett helt annat tänk vad gäller upphandling, för att vi i Sverige ska hamna på samma nivåer som andra länder.

Vi står inför en ny lågkonjunktur varnar experter. Att trots skakigt framtida konjunkturläge garantera massor av nya billiga bostäder med hjälp av kraftiga skattesubventioner, som hittills få privata aktörer – trots högkonjunktur – säger nej blir tufft. Sen utgår dessa socialdemokrater från att de ska sitta kvar vid makten till vilket pris som helst. Så är det inte. I Göteborg håller socialdemokraternas  ’arbetarkommunen’ (s egen benämning på kommuner överlag) utplånas till noll och ingenting. Vem vet om inte även röda Kalmar blir ett minne blott framöver.

Vad blir det kvar av utspelet mer än ordet vill?

Skrev förra sommaren på Svenska Dagladets debattsida om behovet av byggreformer för att radikalt möta behovet av billigare bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Reformer är en nödvändig väg att gå framöver för sund bostadsutveckling i hög- liksom lågkonjunktur, men då krävs det att man röstar på moderatledd ledning nationellt och kommunalt.

Det här var min recension till dagens s-utspel. Socialdemokrater i Kalmar brukar ibland ges möjlighet att recensera våra utspel som slutkläm på artiklar. Det kanske ligger något i vad en i s-toppen sa i samband med att vi tittade på nya tidninglokaler och fd nyhetschef ropade – Är du här igen? – varpå jag frågade varför hen varit där några timmar tidigare och fick svaret – ’Dom är våra vänner. Vi pratar med dom flera gånger om dagen’.  Var sannolikt inte avsikten att jag skulle få ett sådant svar om eftertanke funnits med innan man yttrat sig, men så blev svaret…