Allianssamarbete

Inom alliansen har vi ett samarbete där vi delar med oss av vårt mandat – liksom s delar med sig till vänstern och centern. I annat fall är det få partier i Kalmar som tar uppdrag och titlar för egen maskin. Fördelning av mandat kan förstås ändras radikalt till en annan mandatperiod, men så är läget nu.

Som ledare för oppositionen, med flest väljare efter socialdemokraterna, innehar moderaterna oppositionsrådsposten på hundra procent. Lilla rådsposten på sextio procent hade gått till sverigedemokraterna (som tredje största parti) om inte vi hade haft en allians i opposition. Vår allians har vi haft sedan antal mandatperioder. Vissa kallar vår samverkan lite försmädligt restallians, men jag vill hävda att den enda rest som finns består av centern. Enligt info från centern tyckte de inte att allianssamarbetet fungerade när de valde att liera sig med vänstersidan 2012. Har även fått intrycket att det då inte heller hade varit otänkbart med ett samarbete mellan moderater och socialdemokrater, men som istället resulterade i äktenskap, vilket också kanhända avgjorde att det blev centern som bytte till vänstersidan.

Vår allians i Kalmar har partiföreträdare som vill framåt. Tillsammans och var för sig. Moderaternas mål är att ta över efter socialdemokraterna i Kalmar. Vi har politiken att hantera samhällsproblem framöver. På riksplan har moderaterna störst stöd från Kalmarborna och det siktar vi mot att få även kommunalt. Det blir bäst effekt av politiken för väljare om man röstar på samma parti nationellt och kommunalt. Det blev extremt tydligt i fördelningen av generella skattemedel i de kommuner som var moderatledda under alliansåren gentemot de s-ledda kommunerna. S-regeringen har valt riktade skattemedel denna mandatperiod, där regering detaljstyr med hela handen över kommunalt självstyre. Inte snyggt hanterat alls.

Alliansen tillsammans har politik som ser till individen, kvalitet och valfrihet. Det är därför vårt samarbete fungerar bra i praktiken inom kommun-, läns- och riksnivå. Jag avundas inte socialdemokraterna som tvingas samarbeta med Vänsterpartiet, som med sin tvivelaktiga våldsamma kommunisthistoria alltid strävar efter att stat och kommun ska äga och styra över det mesta ner på individnivå. Än så länge är socialdemokraterna tillräckligt stora för att köra över v och c för att få sin vilja igenom, men vem vet om inte socialdemokraterna knackar på vår dörr efter valet.. Den som lever får se 😉