Dörrknack ger eftertanke

Dörrknackingar ger många tankar och funderingar. Senast hade vi fokus på ett av våra vallöften – trygghetsinsatser.

En hel del vi pratade med i bostadsområdet, som utmärkt sig i lokala mätningar som mer otryggt än andra, skulle rösta på sverigedemokrater. De anser att Sverige har gått sönder. Vanliga människor. Folk som jobbar inom kommunen, landstinget och med alla möjliga jobb. De var uppgivna. Under det dryga sekel som socialdemokraterna styrt landet  har samhällsproblem vuxit, liksom de gjorde under alliansen åtta år, och nu bara fortsatt, säger folk. Var finns de politiker som lyssnar och som tar ansvar och ställer saker och ting till rätta, var frågor vi möttes av. Det var samtal som gav många tankar över vad som är viktigt för människor som bor och lever i Kalmar kommun. Det var uppenbart att man sökte svar på frågor som man tycker hänger i luften utan tydlig förankring. Löner, välfärd, pensioner, trygghet. Vilket parti tar ansvar full ut och med tydliga svar.

2018 går vi till val med att vi kommer att ha servicekontor i bostadsområden runt om i hela Kalmar kommun. Vi ser det som kommunens ansvar, tills polisen återfått tillräckligt med resurser, att återskapa dåtidens närpoliser genom kommunala insatser. Det finns oro bland invånare i Kalmar vi tar på stort allvar. Vi behöver jobba förebyggande i högre grad för att möta buset innan det utvecklas till grova brott och övergrepp. Det här är inte något nytt från vår sida redan inför valet 2014 sa vi samma sak om att vi behövde ordningsvakter, fältassistenter, övervakningskameror, servicekontor i samverkan med polisen. Behovet av trygghetsinsatser har vi upprepat vid åtskilliga tillfällen under dessa fyra år. Intressant i sammanhanget är att jag aldrig hört ett enda utspel från Sd om i hur de ska hantera dessa frågor lokalt, förutom att ökad otrygghet enbart verkar ge ytterligare bränsle att skylla allt på invandringen. S har hittills alltid  fördömt våra utspel, eftersom Kalmar är jättetryggt redan som det är… och nu kamperar de ihop i dagens ena tidning. S och SD. Taktik snarare än något annat från socialdemokrater, blir min tolkning, när de själva utser vem som ska vara deras motståndare. Skulle inte alls förvåna mig om det är en taktik som nu går som en löpeld genom landets kommuner. S brukar göra det mesta i grupp och med nationell taktpinne.

I Sverige och Kalmar finns numera tre partier som har flest väljarröster  – S, M och SD. S ger sig själva rätten till tolkningsföreträde om att sd är deras huvudmotståndare. Verkar snarare som s är på fallrepet i Kalmar när man möter folk ute i samhället. En trötthet över ’Kalmars arbetarparti’ har infunnit sig när man pratar med människor. Väljarstödet verkar i högre grad stå mellan m och sd. Jag efterlyser fler debatter, gärna mellan oss tre – m, s och sd – i olika bostadsområden. Vi har jobbat med vår politik under hela mandatperioden för att hantera de problem och utmaningar vi står inför. Vi väjer inte. Vi tar ansvar fullt ut. Folk behöver veta vad partierna står för och vad de har att välja mellan.

Fördel med dörrknackningar är att man får tillfälle att bemöta frågor och diskutera hur vi kommer att agera om vi får förtroendet att leda Kalmar. När vi berättar om vår politik blir man intresserad. Moderaterna är kanhända vad man söker som väljare, hellre än ett enfrågeparti, trots allt..