Att vilseleda är inte bra

I Barometern kan man läsa att siffror hos SKL (Sverige kommuner och landsting) inte överensstämmer med de siffror s-ledningen i Kalmar sprider om skolans resultat. Resultaten skiljer sig ganska rejält, när det visar sig att Kalmars s-ledning får sig att framstå som bättre än vad man i praktiken är. Förstår inte socialdemokraterna att felaktigheter kan uppdagas?  Varje vecka får vi nästan dagligen glädjebudskap från kommunikationsavdelningen om hur fantastiskt allt är i Kalmar kommun. En chimär?

Det kanske är fler med mig som förundras över hur makten i sig verkar vara mer betydelsefull än det politiska innehållet för socialdemomkraterna. INgenting är för heligt för att brytas så länge makten kan nås. Inte ens något så grundläggande som att hålla sig till sanningen när man vinklar budskap till folket. Under denna mandatperiod har den ena villfarelsen efter den andra basunerats ut i avsikt att misskreditera politiska motståndare och i syfte att blåsa upp sin egen betydelse. Nationellt och lokalt.

När vi presenterar en högst rimlig lösning vid låneövertagande för Guldfågeln arena där vi , med Växjö som förebild, ville teckna leasingavtal med föreningar på de publika arenorna. Detta för att det i praktiken blir mer ekonomisk fördelaktig överenskommelse för kommunen, men även för föreningarna – vilket hade varit fallet för FF, när lånekostnader samt ansvar drift förblir föreningarnas ansvar. Lånen läggs via leasingbolag (liksom Växjö gjort), med leasingavtal under kommunens avskrivningsperiod. Vad händer då? Först i fullmäktige släpper s-ledningen ”bomben” (..efter att ha funderat väldigt länge..) om att vårt förslag är ”olagligt”. Nu är vårt alternativ förstås inte olagligt om man gör som vi föreslår, men detaljerna för upplägget för man i ett senare skede. Avsikten med ”bomben” var naturligtvis enbart för att sätta punkt för debatten och misskreditera oss som parti inklusive vårt alternativ. Enligt oss har vi ett bättre alternativ än att villkorslöst ta över lån och drift för arenan för kommunen som s-ledningen förslag var. Ett avtal som gäller i två år, sen ska vi börja om igen. Var finns långsiktigheten i ett avtal om två år vad gäller så stora summor som 240 mnkr?! Lyfte avtalet om endast två år i KFdebatten som anmärkningsvärt, men tyvärr var det inte någon mer som nappade på detta faktum.

Vi ser vårt leasing-alternativ som högst rimligt även vad gäller större publika arenor som exempelvis ny ishall som är i stort behov av nybyggnation. Att s-ledningen så aggressivt bemöter våra alternativ, tror jag snarare handlar om att man i decennier varit van vid att partierna i kommun antingen säga ja eller nej till socialdemokraternas förslag. Svart eller vitt. Enkelt för s att bemöta, När ett parti som moderaterna under denna mandatperiod presenterar egna alternativ som komplement där vi anser att det kan vara intressant att se över alternativ som kan innebära mer effektiva lösningar över hur vi använder skattemedel blir vi naturligtvis ett hot till sittande s-ledning.

Samma sak gäller för den sk Tallhagsskolan. Det finns bättre alternativ helt enkelt. Ingen förälder vill skicka sina barn till en storskola. Boenden vill inte ha vägdragning genom Getingen. Det blir inte bra. Vi kommer inte ens att nå upp i barnkullar i nivå med dem som gick ut gymnasiet 2009. Vårt alternativ med Norrgård som ny högstadieskola, nybyggd särskola vid Djurängen och förvaltningar till Brofästet/Tallhagen är ett bättre förslag enligt alla jag pratat med. Det är bra att lyssna på föräldrar, lärare och väljare. Man lär sig något nytt hela tiden.

Ledarskap handlar om att våga tänka om när ett förslag efter utredning visar sig var mindre bra. Ledarskap handlar om att vara modig nog att inse sin egen begränsning för att verksamheten ska kunna utvecklas genom att omge sig med kompetens inom olika områden. Ledarskap handlar om högt-i-tak där åsikter berikar och där inte ”sanning” blir vad ledaren vill höra. Våra partier tänker olika och har olika ideologier över hur vi hanterar kommunens kärnverksamhet och ekonomi. Det står helt klart för mig, efter en mandatperiod i politiken.

Att vilseleda människor med glädjekalkyler blir inte bra, man kan falla på eget grepp till slut.

Bifogar artikel från Barometern HÄR