Allmänpolitisk debatt i fullmäktige

Vid senaste kommunfullmäktige inledde vi med en allmänpolitisk debatt, efter en hemställan från undertecknad. Enligt kommunfullmäktiges ordförande är detta unikt och att vi i Kalmar är ensamma i Sverige om att införa en allmänpolitisk debatt i samband med fullmäktige. Måndagens debatt var ett försök och tanken är att om detta slår väl ut kommer inslaget att återkomma en gång per halvår.

Jag är glad över att jag fick gehör för mitt förslag om en allmänpolitisk debatt i demokratins högborg -kommunfullmäktige. Jag anser att det behövs mer ideologi i fullmäktige, som ofta präglas av pragmatiska nödvändiga beslut utan större diskussion. Interpellationer och frågor som ofta blir en diskussion mellan frågeställaren och den som fått interpellation, får ge utrymme för en allmänpolitisk debatt där förtroendevalda som aldrig annars uttalar sig får större chans att delta. Väljare ges tack vare politisk debatt möjlighet att i högre grad ta del av partiernas olika visioner och framtidsbild av Kalmar kommun. Det är trots allt väldigt många tunga beslut som tas i kommunen som berör invånare i vardagen och det spelar roll vilket parti man röstar på kommunalt.

Bifogar mitt inlägg för Kalmar kommun:

De stora viktiga frågorna inför höstens val är Välfärden, tryggheten och integrationen.

Det tror jag de flesta partier är överens om, men sen handlar det om hur vi prioriterar dessa stora frågor – som alla bottnar i pengar.

Just nu är vi inne i en högkonjunktur, men behöver hantera de konsekvenser en fallande ekonomi kan få på välfärden, jobben och inte minst på sammanhållningen i samhället. Samhällsgemenskapen kan ta skada när man upplever att vi är fler som ska dela på samhällets kaka.

I moderaternas Kalmar prioriterar vi kommunens kärnverksamhet. Det ska vara gott att leva i Kalmar med en bra skola, omsorg och samhällsutveckling – en samhällsutveckling som gasar och bromsar i samklang med befolkningstillväxt.

Vi säger nej till att etablera högstadium i jätteformat. Med oss sätter vi individen i fokus där kvalitet och god pedagogisk arbetsmiljö säkras och det gör man med bättre resultat i mindre skolenheter. I större enheter risker individen att försvinna, otrygghet öka och betygsnivåer sänkas, vilket skett på befintliga stora högstadieskolor. För oss handlar det hur vi prioriterar skattemedel.

Med oss decentraliserar vi kommunens verksamhet överlag. Vi kapar hierarkier och administrativa nivåer för att överlåta till dom som är proffs på sitt yrke att påverka sin arbetssituation. Politiker ska inte detaljstyra. Vi ska ge ramar för kvalitativ verksamhet där individen och kvalitet sätts i centrum.

I dagarna har man kunnat läsa att lokala Brå vill ha tillbaka områdespoliser. Moderaterna stödjer detta, men fram till att polisen själva har resurser måste vi som kommun agera. Vi kommer att etablera lokala servicekontor runt om i Kalmar kommun med ordningsvakter och fältassistenter i samverkan med polisen för att jobba förebyggande med buset, likt tidigare poliskontor. 2014 ville vi ha trygghets- och servicekontor på Kvarnholmen. 2016 utökade vi till Berga, Norrgård och Smedby. Nu ser vi att vi behöver utöka antalet trygghetskontor till fler områden.

De som kom med den stora asylinvandringen och fått uppehållstillstånd blir allteftersom kommunens ansvar tillsammans med anhörighetsinvandringen.Integration måste fungera utan att behöva vänta på jobb i många år.
Ingen som kan jobba ska någonsin behöva leva på bidrag – varje bidragskrona är en förlorad krona till polisen, skolan vården och omsorgen. Med varje bidragskrona till en person som kan jobba, sviker vi inte bara personen utan hela familjen. Barn ska inte behöva växa upp med föräldrar som inte jobbar eller som ges möjlighet att vara en del av samhället. Med oss får man en individuell handlingsplan som ska leda till jobb genom praktikplatser eller utbildning.

Därför behöver vi också ett på djupet bra företagsklimat där företagen i Kalmar växer och anställer. Finns det inte någon växande ekonomi finns det inte heller pengar att finansiera välfärden.

Kalmarmoderaterna går till val på att vara bäst på att vara kommun. Hos oss får man utdelning av de beslut som tas nära invånare med kvalitativ verksamhet där det inte ska spela någon roll var man bor eller vilken plånbok man har. Det ska vara – Lika för alla.