Celebert besök

Mötte lite överraskande en partikollega från riksdagen vid kaffeautomaten i stadshuset under måndagen. Visade sig att ytterligare partikollega, förste vice talmannen Ewa Thalén Finné (m), var på besök i Kalmar Stadshus. Hade inte fått någon som helst information om besöket i förväg.

Personligen anser jag att det finns ett visst mått av demokratiskt inslag när företrädare för majoritet och opposition är representerade vid besök i Kalmar kommun. Passade ändå på att visa mitt rum på tredje våningen för kollegan som trodde vi satt kvar i vårt gamla rådsrum som näst största parti i kommunen. Har köpt till lite möbler för privata pengar till vårt/mitt nuvarande rum för att höja trivselnivån. Kollegan uttryckte positiva omdömen. Tänker att möblerna är en investering även när jag flyttar till kommunalrådsrummet en trappa ner efter valet.

Nästa möte var med partikollegor internt i kommunen. Kan enbart konstatera att det är väldigt få beslutsärenden i dessa tider vi har att förbereda under våra interna gruppmöten. Funderar över om brist på belsutsärenden möjligen kan ha något att göra med den kritik som extern revision lyfte fram rörande investeringsbeslut som numera är ett slags one-door-stop? Ansvarig tjänsteperson/-er rapporterar  till majoriteten vid investeringsbeslut. Nämnderna blir inte inkluderade, enligt revisionen.

Någon jag pratade i samband med revisionens utlåtande rörande investeringsbeslut uttryckte att det blivit enklare när inte så många politiker kan lägga sig i beslutsärenden. En annan tyckte, förvisso med ett litet skratt, att det var rätt ovant att ofta enbart prata med en enda politiker i kommunen. Hen hade erfarenheter från annan kommun där beslutsprocesser hanterats annorlunda.

Personligen anser jag att kommunen är demokratins högborg. Det är i kommunerna det på riktigt blir verkstad av den politik man röstar fram. Det är inom den kommunala politiken välfärden –  skola, vård och omsorg  - hanteras och utförs tillsammans med samhällsutveckling i respektive kommun. Det är kommunen som är ytterst ansvarig för hur vi använder skattemedel på bästa sätt för att gynna välfärd och utveckling lokalt för enskilda invånare. Moderata kommuner är bättre än de flesta andra kommuner på hantering av skattemedel med höga poäng inom det mesta. Det råder det inga tvivel om. Därför är jag också förespråkare för transparens och delaktighet i demokratiska beslutsprocesser som nödvändigt för att genomföra vår politik.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone