Arenan är inget nollsummespel

Moderaterna har aldrig ställt sig bakom uttalandet om att kommunalt övertagande av Guldfågeln Arena är ett nollsummespel. Vi har aktivt tagit ställning till hur vi använder skattemedel när utgångsläget, oavsett beslut, var uselt dåligt.

Under 2016/2017 ställdes politiken inför faktum när banken såg över sina lån för arenor runt om i Sverige överlag. De annonserade att de med kort varsel krävde in lån för Guldfågeln Arena, där Kalmar - liksom de flesta kommuner - hade borgensåtagande. Efter förhandlingar och agerande blev det till slut oundvikligt att antingen säga ja eller nej till övertagande av lån för kommunen

Att säga nej till övertagande av arenalån innebar att kommunens borgensåtagande om 120 miljoner, vilket var drygt hälften av totala lånebeloppet, skulle frysa inne utan att vi som kommun fick något av värde för dessa pengar. Följden med ett nej innebar också att Kalmar FF skulle tvingas in i konkurs, vilket i sin tur medför att laget hamnar i annan division med radikalt sjukande intäkter. Alla skulle bli förlorare genom ett nej där Kalmar kommun på ett eller annat sätt ändå skulle tvingas betala notan oavsett beslut. Både ett ja eller ett nej skulle kosta skattemedel.

Utifrån ett framtvingat dåligt utgångsläge behövde vi från politiken agera vad gällde Guldfågeln Arena. Från moderaterna beslöt vi att ställa oss bakom övertagande av lån, eftersom kommunens borgensåtagande om 120 miljoner kronor annars skulle försvinna upp i rök vid ett nej. Det var ett beslut vi inte ansåg var att ta fullt ansvar för skattemedel. Däremot presenterade vi ett eget alternativ till lösning inför beslut i fullmäktige. Vi ville undersöka möjligheten för kommunen att teckna hyrköp/leasingavtal med en, kanske  flera klubbar, under avskrivningsperioden om 50 år.

Situationen och behovet av en allsvensk arena hade nämligen förändrats inför fullmäktigebeslut eftersom ytterligare ett lag var på väg in i allsvenskan – IFK Kalmar. Enligt vårt alternativ kunde ett hyrköpsavtal i nivå med lånekostnader vara fördelaktigt för kommunen och den/de föreningar vi tecknade leasingavtal med, särskilt när nu förutsättningarna var på väg att eventuellt förändras med två Kalmarlag i allsvenskan. Ett hyrköpsavtal skulle ge kommunen äganderätt till att utveckla och förädla arenan utifrån fler användningsområden och ökade intäkter, medan driftsansvar fortsatt förblev föreningen/-arnas ansvar inklusive option på ägande efter leasingperiodens slut. Vi menade att vårt förslag till lösning kunde innebära en win-win-situation för samtliga inblandade och ville därför utreda förutsättningarna för Kalmar kommun att specifikt teckna leasingavtal med en eller flera föreningar.

Nu blev det inte moderaternas förslag om hyrköps/leasingavtal som klubbades igenom, men givetvis kommer vi att hantera Guldfågeln Arena ansvarsfullt och på bästa sätt utifrån beslut i kommunfullmäktige. Moderaterna tar alltid ansvar full ut.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone