Allting går att sälja med mördande reklam

I takt med att kommunerna utökar sina kommunikationsavdelningar, drar tidningsredaktioner ner på sin bemanning.
Ledare i dagens tidningar resonerar om presstöd. En skriver att presstöd inte är någon mirakelmedicin, men att stängda lokalredaktioner känns som betydligt sämre alternativ. Jag är benägen att hålla med.
Kommunala kommunikationsavdelningar. Tror de flesta av oss inser en politisk vinning för dem med ledande position att basunera ut ensidigt tolkade event, guldregn och händelser mest varje dag från kommunens egen kommunikationsavdelning. När jag tar upp detta faktum i egna led är det rätt många som säger att vi troligen skulle göra samma sak om vi hade ledningen i kommunen, men jag hävdar även fortsatt att vi behöver fundera i ett bredare perspektiv över hur vi använder invånares skattemedel. Handlar välfärden om hur vi kommunicerar den eller hur välfärden  fungerar i praktiken för dem det berör?

I Östra Småland idag finns en artikel om att förskolan i Kalmar går back med 18 miljoner kronor och en påföljd av detta blir att spara in på personal framöver. Det låter i mina öron helt absurt mot bakgrund att så gott som samtliga förskolelärare jag träffat vittnar om att de går på knäna och är på bristningsgränsen över vad de mäktar med. När någon blir sjuk rämnar verksamheter som är extremt sårbar och det blir barnen som blir lidande. De små. De som inte kan säga hur de haft det under dagen eller ens kan fantisera om att det kan finnas alterntiv till hur de har det. OBS jag har träffat på förskola där alla var nöjda. De berättade att de hade en chef med lång erfarenhet och som kunde hantera mängder av olika direktiv från styrande ledning till förmån för fungerande verksamhet och trivsel. Men de allra allra flesta inom förskoleverksamheten har varit mer eller mindre uppgivna. Om det nu är så att förskoleverksamheten går back med 18 miljoner kronor, samtidigt som antalet barn ökar i kommunen, skulle jag säga att vi eventuellt behöver ompröva  budget men framförallt analysera på djupet över vad som i grunden är nödvändig prioritering framåt.

Jag anser att vi behöver lyfta blicken ofta, och inte bara ibland, för att se om styrfarten gynnar utvecklingen framåt inom välfärden och våra ansvarsområden i kommunen. Finns en gammal visa som myntade en slogan som gäller än i dag.. ”Allting går att sälja med mördande reklam”. För frågan vi bör ställa oss kvarstår, om vem eller vilka som blir vinnare eller förlorare när man säljer ’’konserverad gröt’ (som visan handlar om) till vilket pris som helst.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone