Arenan är inget nollsummespel

Moderaterna har aldrig ställt sig bakom uttalandet om att kommunalt övertagande av Guldfågeln Arena är ett nollsummespel. Vi har aktivt tagit ställning till hur vi använder skattemedel när utgångsläget, oavsett beslut, var uselt dåligt.

Under 2016/2017 ställdes politiken inför faktum när banken såg över sina lån för arenor runt om i Sverige överlag. De annonserade att de med kort varsel krävde in lån för Guldfågeln Arena, där Kalmar - liksom de flesta kommuner - hade borgensåtagande. Efter förhandlingar och agerande blev det till slut oundvikligt att antingen säga ja eller nej till övertagande av lån för kommunen

Att säga nej till övertagande av arenalån innebar att kommunens borgensåtagande om 120 miljoner, vilket var drygt hälften av totala lånebeloppet, skulle frysa inne utan att vi som kommun fick något av värde för dessa pengar. Följden med ett nej innebar också att Kalmar FF skulle tvingas in i konkurs, vilket i sin tur medför att laget hamnar i annan division med radikalt sjukande intäkter. Alla skulle bli förlorare genom ett nej där Kalmar kommun på ett eller annat sätt ändå skulle tvingas betala notan oavsett beslut. Både ett ja eller ett nej skulle kosta skattemedel.

Utifrån ett framtvingat dåligt utgångsläge behövde vi från politiken agera vad gällde Guldfågeln Arena. Från moderaterna beslöt vi att ställa oss bakom övertagande av lån, eftersom kommunens borgensåtagande om 120 miljoner kronor annars skulle försvinna upp i rök vid ett nej. Det var ett beslut vi inte ansåg var att ta fullt ansvar för skattemedel. Däremot presenterade vi ett eget alternativ till lösning inför beslut i fullmäktige. Vi ville undersöka möjligheten för kommunen att teckna hyrköp/leasingavtal med en, kanske  flera klubbar, under avskrivningsperioden om 50 år.

Situationen och behovet av en allsvensk arena hade nämligen förändrats inför fullmäktigebeslut eftersom ytterligare ett lag var på väg in i allsvenskan – IFK Kalmar. Enligt vårt alternativ kunde ett hyrköpsavtal i nivå med lånekostnader vara fördelaktigt för kommunen och den/de föreningar vi tecknade leasingavtal med, särskilt när nu förutsättningarna var på väg att eventuellt förändras med två Kalmarlag i allsvenskan. Ett hyrköpsavtal skulle ge kommunen äganderätt till att utveckla och förädla arenan utifrån fler användningsområden och ökade intäkter, medan driftsansvar fortsatt förblev föreningen/-arnas ansvar inklusive option på ägande efter leasingperiodens slut. Vi menade att vårt förslag till lösning kunde innebära en win-win-situation för samtliga inblandade och ville därför utreda förutsättningarna för Kalmar kommun att specifikt teckna leasingavtal med en eller flera föreningar.

Nu blev det inte moderaternas förslag om hyrköps/leasingavtal som klubbades igenom, men givetvis kommer vi att hantera Guldfågeln Arena ansvarsfullt och på bästa sätt utifrån beslut i kommunfullmäktige. Moderaterna tar alltid ansvar full ut.

Läs mer

Snöoväder, organisationsutredning mm

Startade morgonen med att skotta snö – för hand. Det var tungt. En hund-rastare ropade. ”Vara försiktig. Pumpen kan explodera. Livsfarligt när det är kallt ute med tungt jobb och pumpen” .. En snötant med litet pytteansikte under luva och mössa, men med stor glatt leende hälsade ”visst är det härligt på något vis ändå med snö..” när hon traskade förbi småpratades med oss skottare hon hittade längs vägen.

Javisst är det mysigt med snö. Folk blir glada. Pratar med varandra på ett annat sätt. Man hjälper varandra. Men, det ställer också krav. Inte minst på att snöröjningen fungerar. Alla kan inte traska obehindrat mitt i vägen.

Minns snövintern 2010-2011. Min kära svärfar flyttade till Kalmar från Norge när han i 85-årsåldern plötsligt blev skröplig inom loppet av några månader och i behov av omsorg samtidigt som han ville vara nära anhöriga. Vi hämtade honom på Kastrup där han blev inrullad i vänthallen i rullstol och röd toppluva med  hängande Stenmarkstofs på huvudet. Snön låg länge länge. Isen var kompakt. Efter några månader hos oss fick svärfar eget boende och fungerande omsorg fram till att han gick bort dagen innan nomineringsstämman för moderaterna i mars 2014 och min första kontakt med partipolitik på nära håll. Lika tungt som det var när han gick bort, lika glädjande var det när han flyttade hit och därmed bli en bidragande orsak till att jag engagerade mig i politiken.

Men, vad jag ville säga med allt detta är att alla äldre inte vågar ge sig ut i snön. Omsorgspersonal i Kalmar berättade om personer som satt i sina lägenheter eller hus månader i sträck utan att våga ge sig ut den vintern då för runt sju år sen. Hur blir det då för dem som har svårighet att gå eller röra sig, men som inte har omsorgstjänster?  Vet att seniormässan under måndag-tisdag denna vecka inte hade så många besökare som man hade önskat. Vädret kan ha varit  en starkt bidragande orsak till detta. Vi behöver leverera som kommun i dessa lägen, även om de flesta inser att det inte är helt enkelt när snön vräker ner i stort sett dygnet runt.

Vid gårdens arbetsutskott tog vi beslut om ny organisation för kommunen inför mandatperioden 2018-2022. Vi var i stort överens mellan partierna efter samtal och kompromisser. En rimlig ökning av partistöd med cirka 900 tkr fördelat efter mandat samt utökat basstöd är välkommet efter minskat stöd och sparkrav i partikassor denna mandatperiod. Överenskommelsen innebär att de minsta partierna får procentuellt mest i ökat partistöd. Bra att vi beslutar om organisationsförändringar i förväg, istället för att överlåta till nytillkomna politiker att hantera efter ett val. Förenklar starten av ny mandatperiod för samtliga partier.

Utifrån dagens artikel om hur alkoholtillstånd slår mot verksamheter i Kalmar kan vi vad det verkar behöva en rejäl genomlysning av hur alkoholhandläggning, tolkning av lag samt beslutsärenden hanteras i kommunen…

Läs mer

Bildbanker

Det är intressant hur effektivt medierna tillsammans med svans av tyckare tar fokus från innehållet i moderaternas valfilm från Göteborg. Diskussionen kom istället för politik att handla om moderaternas bildköp av brinnande bil var att dribbla med fakta. (Länk till valfilm finns i slutet av texten)

Att det har förekommit bilar som  brunnit i Göteborg, vet vi är ett faktum. Min dotter som bor i Göteborg har från sitt köksfönster med egna ögon sett bil brinna. Detta efter att hon med flera kunde se ligister tuttat eld på bilen. Dottern ringde polisen, som snabbt var på plats. Däremot fanns det sannolikt inte några inkallade moderater som kunde ta foton på brinnande bil. Att köpa rörlig bild eller stillbilder från bildbanker blir ett sätt att illustrera faktiska händelser.

Socialdemokraterna publicerade i januari i år en porträttbild  på polisman från Södertälje i en sociala mediekampanj. Kampanjen skulle illustrera behovet av ökad trygghet och fler poliser. Problemet var att polisen på bilden INTE var tillfrågad. När han fick frågan om detta av tidningarna, var han förvånad över att ingen från s kontaktat honom innan de använda honom för sin valaffisch. Var fanns proffstyckare och krönikörer där och då? Var polisen ens socialdemokrat? Jag vet inte. Blir inte agerandet från s en form av maktmissbruk?

BF9120C1-7305-4966-9418-E57F52171C2D

Nyligen kunde man även läsa i en av kvällstidningarna att socialdemokraterna köpt samma bild på barn i baddräkter, från en bildbank, som moderaterna använde redan för tjugo år sen, 1998. Var dessa barn kommer ifrån vet jag inte. Om de kommer från Sverige eller något annat land spelar kanske inte någon roll i sammanhanget? Barnen ser ut att vara runt sexårsåldern på bilden, vilket innebär att de nu 20 år senare hunnit bli vuxna. LÄNK till Aftonbladet

Jag skulle kunna sammanfatta blogginlägget med att det är förhållandevis vanligt förekommande att handla bilder och rörlig film från bildbanker för företag, reklambyråer, politiska partier med flera. Det gör man för att inte riskera behöva betala stora summor i otillåten bildanvändning utifrån upphovsrätten. Har i sammanhang betalat för bilder bakåt i tiden. En gång köpte jag även en bild från en av lokaltidningarna här Kalmar. Har för mig att jag betalade 750 kronor.

Länk till göteborgsmoderaternas valfilm

I fredagens expressen skriver moderater från Göteborg.

Länk här

 

Läs mer

Allting går att sälja med mördande reklam

I takt med att kommunerna utökar sina kommunikationsavdelningar, drar tidningsredaktioner ner på sin bemanning.
Ledare i dagens tidningar resonerar om presstöd. En skriver att presstöd inte är någon mirakelmedicin, men att stängda lokalredaktioner känns som betydligt sämre alternativ. Jag är benägen att hålla med.
Kommunala kommunikationsavdelningar. Tror de flesta av oss inser en politisk vinning för dem med ledande position att basunera ut ensidigt tolkade event, guldregn och händelser mest varje dag från kommunens egen kommunikationsavdelning. När jag tar upp detta faktum i egna led är det rätt många som säger att vi troligen skulle göra samma sak om vi hade ledningen i kommunen, men jag hävdar även fortsatt att vi behöver fundera i ett bredare perspektiv över hur vi använder invånares skattemedel. Handlar välfärden om hur vi kommunicerar den eller hur välfärden  fungerar i praktiken för dem det berör?

I Östra Småland idag finns en artikel om att förskolan i Kalmar går back med 18 miljoner kronor och en påföljd av detta blir att spara in på personal framöver. Det låter i mina öron helt absurt mot bakgrund att så gott som samtliga förskolelärare jag träffat vittnar om att de går på knäna och är på bristningsgränsen över vad de mäktar med. När någon blir sjuk rämnar verksamheter som är extremt sårbar och det blir barnen som blir lidande. De små. De som inte kan säga hur de haft det under dagen eller ens kan fantisera om att det kan finnas alterntiv till hur de har det. OBS jag har träffat på förskola där alla var nöjda. De berättade att de hade en chef med lång erfarenhet och som kunde hantera mängder av olika direktiv från styrande ledning till förmån för fungerande verksamhet och trivsel. Men de allra allra flesta inom förskoleverksamheten har varit mer eller mindre uppgivna. Om det nu är så att förskoleverksamheten går back med 18 miljoner kronor, samtidigt som antalet barn ökar i kommunen, skulle jag säga att vi eventuellt behöver ompröva  budget men framförallt analysera på djupet över vad som i grunden är nödvändig prioritering framåt.

Jag anser att vi behöver lyfta blicken ofta, och inte bara ibland, för att se om styrfarten gynnar utvecklingen framåt inom välfärden och våra ansvarsområden i kommunen. Finns en gammal visa som myntade en slogan som gäller än i dag.. ”Allting går att sälja med mördande reklam”. För frågan vi bör ställa oss kvarstår, om vem eller vilka som blir vinnare eller förlorare när man säljer ’’konserverad gröt’ (som visan handlar om) till vilket pris som helst.

Läs mer