En pressträff två artiklar

Det  är märkligt hur samma pressmöte kan resultera i två helt olika vinklingar. Den ena artikeln tar fasta på intentionen med trafikstrategi av hur vi går till val på att utveckla Kalmar för framtiden genom att involvera region och kringliggande kommuner. Den andra artikeln fokuserar på en detalj, som är ett förslag för utredning att avgöra för att komma från 62 bombfällningar varje dag. Hur ett parti som socialdemokraterna i decennier kommit undan med en urusel trafikplanering är för mig en gåta, men istället väljer tidningen att hänga ut mig med mindre smickrande bild, inte en bild på oss två som kallade till pressträff -utan mig personligen – i en artikel som lätt kan vantolkas till min nackdel (=lika med moderaternas och våra väljares nackdel).

Veckan innan reagerade jag på att samma tidning lät mitt förslag om vägfärja vantolkas genom att publicera ett svar helt uppåt väggarna från Trafikverket, där vem som helst kan få för sig att min avsikt var att riva en bro och ersätta med antal (!?) färjor för att ersätta ölandsbron. De manliga politiker som tidigare ”satt ner foten” om att det behövs en ny Ölandsbro om 50-70 år betraktas inte som skrattretande. Trots vallöfte om 50-70 år tar man deras vallöfte seriöst och på fullt allvar, trots att beslut varken ligger på enskilda lokalpolitikers bord eller att de troligen inte ens lever om 50-70 år.

När jag vågar påstå att det är mer rimligt i närtid att förhandla med Trafikverket om en eldriven vägfärja som komplement till en Ölandsbro för att minska sårbarhet och underlätta trafik något, blir tolkningen en annan. Nu råkar mitt förslag vara genomförbart under kommande mandatperiod och är fullt rimligt kostnadsmässigt, men då ska jag inte tro att jag ska komma här och mopsa mig. Nyhetschef blev så förbannad att han inte ens tog mig i handen när han reste sig och bara gick, efter att jag vädjat om förtydligande i tidningen om att jag(=moderaterna) INTE ville riva någon bro.

Vår vice ordförande i Kalmar-Öland Airport kontaktade mig och undrade om vi skulle försöka få in rättelse/förtydligande, efter gårdagens artikel i samma tidning. En artikel som med mitt namn fått utstå spott och spe på twitter efter utspel från lokala bludderpajas, en del uttalat i socialdemokratins tjänst. Var finns nivån inom politiken? Min medpolitiker (som inte kom med på bild) vid intervjutillfället är en känd företagare i Kalmar och som tidigare bemöts med medial respekt utifrån sin roll att försörjt många anställda och betalat rikligt med skatt till kommun och stat. Jag som företrädare för moderaterna sen fyra år har blivit aningen mer luttrad. Varje uttalande jag gjort har vanligen följts av nedsättande tolkningsföreträde från en socialdemokrat. Första gången det skedde blev jag djupt upprörd.  Efter att jag fått fina artiklar som regionchef för svenskt näringsliv, kom skillnaden i artiklar som politiker som en chock. Måste dock i ärlighetens namn säga att jag har respekt och förtroende för flera journalister som jag tycker gör ett väldigt bra jobb. Jag drar inte alls alla över en kam, som vissa verkar göra vad gäller moderater. Nu avrundas mandatperioden med vantolkningar medialt där tolkningsföreträde återigen ges  till socialdemokraterna på våra vallöften. När ska en moderat få ifrågasätta ogenomförbara valfläsk som exempel  bostadsgaranti till alla unga? Samma s-valfläsk som skrivits ned totalt i Stockholm, men inte i röda Kalmar.

Mitt svar  på frågan från vår vice ordförande i Kalmar-Öland AirPort om chansen att få in rättelse i den största lokaltidningen blev  ”Välkommen till politiken”

Vägfärjor och personvalskampanjer

Vägfärja som komplement till Ölandsbron väcker uppenbarligen känslor hos några, medan andra tycker det är ett mycket bra förslag.

I fredags blev jag uppringd av en väldigt arg väljare, som tyckte jag var fullständigt dum i huvudet som ville byta bro mot färja och hade splittring inom partier. Jag förstod uppriktigt sagt inte riktigt harangerna och svarade lite ”goddag yxskaft” innan vederbörande slängde på luren. Beklagar detta.

Jag inser dock att tolkningen av artikel i tidning kan bli annan än min avsikt om att komplettera Ölandsbron med vägfärja. I samma artikel uttalar sig nämligen en person inom Trafikverket om att det är dyrt att riva bron och att det krävs si och så många färjor för att ersätta bron. Misstolkning  av mitt uttalande blev tyvärr ett faktum för en del. OBS i artikel nämns ett snitt pris på ny bro, men naturligtvis måste hänsyn tas till bottenförhållanden och höjd på bro. I Italien byggs en bro med motsvarande längd om ca 6 kilometer där kostnader beräknas bli runt 16 miljarder. Jag tror inte en ny bro över sundet landar på 3 miljarder.

Bakgrunden till förslag om vägfärja handlar också om sårbarhet för Öland, vilket varit föremål för diskussion i krisledningsnämnd där jag är vice ordförande . Sårbarheten plus att vägfärja är genomförbart i nutid, till skillnad mot välbehövlig ny bro eller tunnel om 50-70 år. Att en vägfärja dessutom  bli  ett komplement till bron för bilar och passagerare är givetvis en fördel.

Vägfärjor är något jag har lyft sen tidigare, som intressant för en mer tillgänglig arbetsmarknadsregion i Kalmar län, när jag arbetade som regionchef för Svenskt Näringsliv. Lyfte detta för s-styret i Oskarshamn och dåvarande alliansstyre i Borgholm om en vägfärja mellan Oskarshamn och Byxelkrok/Grankullavik. Båda sidor blev upprymda och tyckte det hela var väldigt intressant, men upprymdheten resulterade istället för handlingskraft  i dragkamp om vilket parti som skulle äga frågan och sen blev det som vanligt ingenting av det hela i regionförbundet som ägde utvecklingsfrågorna. Parantes – Mina erfarenheter utifrån näringslivets perspektiv är en av orsakerna till att jag är skeptisk till att utvecklingsfrågor för kommuner och län hamnar i regionkommun 2019 att hantera. Delade inställning med sittande kommunalråd att återta utvecklingsfrågor till kommunerna att hantera istället för regionförbund/kommunregion, men vi fick tyvärr inte gehör från övriga 11 kommuner. – slut på parantes.

Kanhända att mina tidigare inspel om att lägga vägfärja i Oskarshamn-Byxelkrok samt Bergkvara-Degerhamn är bättre lösning än mellan  Kalmar- Färjestaden. Oavsett geografiskt läge är vägfärja något som är genomförbar till förhandlingsbar kostnad i nutid.

Vad gäller splittring i valrörelsen, står en absolut majoritet av oss bakom samma devis som Ulf Kristersson –  Laget före jaget.  Personvalskampanjer som förstärker specifika sakfrågor tillför med stor sannolikhet  positivt till gemensamma valrörelse. I sådana sammanhang  finns inget motsatsförhållande mellan personvalskampanj och laget – tvärtom förstärker dessa kampanjer troligen gemensam politik. I fall där någon eller några ställer sig utanför gemensam valrörelse utan reellt politiskt innehåll, förutom jaget, uppfattas troligen som splittrande för väljare.

Rätten att personkryssa kom till inför valet 1998. Tidigare partiledare gjorde sig ett namn när Muf i Stockholm spenderade 359 585 kronor på henne. Mycket pengar på den tiden via radioreklam, vykort som spreds på krogen, en valtidning, ”Kryssa Anna”-pennor och Enligt mediestrategin skulle Anna K synas i tidning/radio/tv minst en gång i veckan. Och mediegenomslaget blev enormt efter hennes uttalande om att Stockholmare är smartare än lantisar. Gick inte riktigt som förväntat då rösterna inte på långa vägar nådde upp till önskade nivå för att kryssa sig in i riksdagen, men namnet blev som sagt känt för en allmänhet.

Om en valkandidat, som kandiderar i riksdagsval eller i de kommunala valen, får ekonomiskt bidrag t.ex. pengar för att användas i dennes valkampanj är detta skattepliktig inkomst av tjänst för valkandidaten att deklarera och betala skatt för, samt för förening, företag eller organisation att transparent redovisa. Om ett företag finansierar en enskild kandidats kampanj, ska företaget utöver sponsring betala skatt och arbetsgivaravgifter för beloppet.  Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

 

 

Ny bad- och friskvårdsanläggning med moderaterna

En sak är säker efter fyra år i politiken. När kommunal företrädare för socialdemokraterna går ut med buller och bong i angrepp mot moderaternas vallöfte, då vet man att vi trampat på en känslig tå. Socialdemokraterna hade ny bad- och friskvårdsanläggning som vallöfte inför 2014, men löftet har inte infriats. Med all rätt borde de ifrågasättas för detta.

Våra politiker i samhällsbyggnadsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd  har fått löpande info där kostnaderna ökat kraftigt, vilket troligen rådande högkonjunktur inom byggsektorn påverkat, för att vara uppe i runt 400 mnkr för en ny badanläggning i egen regi. Kommunen har själva genomfört en simhalls-utredning, vars resultat presenterades i början av mandatperioden, Kommunens kalkyl utgår från 25-metersbassänger och kommunalt ägande för vid den tiden vara cirka 320 mnkr (nu 400 mnkr) och en driftskostnad  30 mnkr ( vad driftskostnaden skulle bli idagsläget har inte framkommit).

Moderaterna har i budgetreservation efter budgetreservation presenterat vår lösning, som handlar om att vi kan lova att Kalmar får en ny simhall med oss i ledning. Med oss blir det en extern aktör som bygger och driver ny bad- och friskvårdsanläggning. Vi har uppvaktats av flera aktörer i sammanhanget. Vid ett tillfälle bjöd jag med sittande kommunalråd till möte med företrädare för Medley, som är den största aktören inom branschen, som besökte Stadshuset på vårt initiativ. Vid ett annat tillfälle hade sittande kommunalråd själv bjudit in byggentreprenören som Medley brukar anlita när de bygger ny anläggning, för att informera om möjligheten där extern aktör bygger och driver simhall. För Medley som företag handlar det alltså om att de anlitar byggentreprenör, men det är Medley som driver anläggningen.

Konceptet vi går till val med är en 50-metersbassäng som kan stängas av i fyra 25-metersbassänger, mobila läktare och tillgänglighet för simundervisning i grundskolan, rehab samt möta simsällskapets behov av träning och tävlingar. För detta köper Kommunen tjänster i avtal med entreprenören, som vanligen löper under en 20-års period. I exemplet de visade på hamnade avtalet på runt 20 mnkr per år, för Järfällas räkning där de höll på att bygga en helt ny anläggning. Alltså lägre kostnad än i kommunens egen utredning vad gällde löpande driftskostnader. Hur ett företag som Medley sen driver sin verksamhet är upp till dem att göra verksamheten attraktiv för besökare att besöka. Medley äger och driver runt 23  badanläggningar runt om i landet, men de vill med fördel vara med från start  för att få in sin affärsidé genom att bygga i egen regi. Det finns fler aktörer, men Medley är den största och mest etablerade inom branschen. Tidsspannet från beslut i fullmäktige är cirka två år. Ett år för upphandling och ett år för byggnation.

Kalmar kommun kan med vår lösning prioritera annat när vi investerar in i framtiden  och då har skola, vård och omsorg förtur för moderaterna.

Ensidig politisk närvaro

I dagens Barometern finns artiklar om att Kalmar kommun betalat för sambos som följt med politiker på årligen återkommande Hansedagar i Tyskland. (Länk) Persson (s) om bjudresor:  Absolut ingen semester” Länk

Moderaternas representant och jag resonerade om vem som skulle betala vad inför resan. Mitt svar var att vi som privatpersoner naturligtvis betalar för medföljare själva. Mitt ställningstagande gick sen stick i stäv med svar om att det finns en ”policy” inom Kalmar kommun där kommunen står för kostnaden av medföljare till politiker, när vår representant lyft frågan om att betala själv. Att vår representant fått svar om att inte betala, fick jag först info om i torsdags. Ett ställningstagande och policy inom Kalmar kommun som går på tvärs med hur jag anser att man tar ansvar för skattemedel. Det är så märkligt att detta har fått fortgå i åratal, kanske decennier, när det är just såna här sk policys som enbart ökar på politikerförakt. Att detta uppdagas först nu säger kanske mer om ett grundmurat förhållningssätt mot s-styret i Kalmar?  I detta sammanhang skyller jag helt och hållet på s-styret.

Jag vet att min roll som oppositionsledare under tidigare mandatperioder varit med på alla möjliga event och resor, men allt detta försvann i och med att jag blev vald att företräda moderaterna i Kalmar kommun. Tidigare kvinnlig ledare för liberalerna tyckte att det var en uppenbar skillnad i hur man inskränkte och rundade min roll som oppositionsledare och tyckte jag skulle gå till media med detta. Jag har inte gjort det, men har konstaterat att man inom område efter område valt att förminska och minimera moderaterna som näst största parti i Kalmar. Oppositionens företrädare vid företagsbesök, näringslivsråd, representation försvann som över en natt och kvar blev en ensidig majoritetsrepresentation. Hansedagarna är ett av få undantag.

Efter valet 2014 fick jag personligen info om att jag skulle fråga om lov ifall jag ville delta i seminarier som kostade pengar. Det fanns ingen budget för min del att tillgå i såna sammanhang. Därför har jag endast deltagit i kostnadsfria seminarier jag ansett kan vara av nytta i min roll som politiker eller också har jag helt enkelt betalat själv av privata pengar sen 2014 – förutom vid regionförbundet regiondagar där jag ansett att jag som styrelseledamot i regionförbundet bör delta trots kostnad och fick ok till detta. I uppdrag där moderaterna delat med oss av våra mandat och något annat alliansparti sitter för vårt allianssamarbetet har man ständigt rundat min roll som oppositionsledare, vilket man förstås inte gör med s-ledningens företrädare. Det finns nog ingen som skulle drömma om att negligera kommunalrådet, för ett annat partis räkning även fast de sitter på höga positioner enbart tack vare partisamarbete i majoriteten. Jag hatar att behöva säga det, men det är inte otänkbart att jag som kvinna behandlats annorlunda än manliga politiker. Som fd företrädare för näringslivet, företagare och arbetsgivare där jag rört mig på ledningsnivå i stora liksom små företag har jag faktiskt aldrig varit med om liknande attityd som förhåller sig i Kalmar kommun – vilket enligt min åsikt är så långt från politik som man kan komma.

Det finns en policy och attityd i Kalmar kommun som vi givetvis kommer att ändra på, om vi får förtroendet att leda kommunen. Min för- och nackdel i livet är att jag  är väldigt envis och resultatinriktad (egenskaper som många företagare delar). Jag förväntar mig inga snabba lösningar utan tror att långsiktigt genomtänkt arbete lönar sig, där man inte heller är sämre än att man kan ändra sig om en väg visar sig vara bättre än en annan. Prestige om att till vilket pris som helst hålla fast vid något som visar sig vara ett dumt beslut är inte min melodi. Skulle aldrig fungera i näringslivet.

Jag har gett mig in i politiken för att bedriva politik, med en politik jag anser är bättre än rådande s-styre över hur vi hanterar våra grundläggande åtaganden – samhällsutveckling, skola, vård, omsorg – när vi hanterar  och förvaltar skattemedel på allra bäst sätt med kvalitet i fokus. Valet får utvisa om vi nått fram som alternativ till väljare i Kalmar, även om vi haft en uppenbar uppförsbacke framför oss. Skam den som ger sig.