Salvelägret

Moderaterna anser att det är på tiden att lägga ned det kommunalt finansierade campinglägret för tiggare vid Salve. Stadsmissionen, som varit aktiva på ett föredömligt vis under tiden lägret funnits sen sommaren 2015, funderar på att dra sig ur eftersom det är oklart om kommunen bistår med mer pengar. Framtiden är oklar.  Vi anser att politiken och demokratin måste besluta hur framtiden ska te sig för lägret. Lägret är i dagsläget ett tjänstemannabeslut. Varken nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige har varit med och fattat beslut i frågan.

Det blir märkligt att läsa socialdemokraternas svar på vårt inspel om nedläggning av Salve-lägret i Östra Småland och Barometern. Å ena sidan har beslut om lägret hanterats av tjänstemän, men å andra sidan har socialdemokraterna starka åsikter om att lägret ska vara kvar ännu en tid…?!   Kan man misstänka att det finns en liten socialdemokrat som gömmer sig bakom ett tjänstemannabeslut månne? Lägret har till och med varit ett ärende i primärkommunala nämnden som representeras av politiker från länets kommuner, enligt uttalande här, med önskemål från Kalmar socialdemokrater om att andra kommuner skulle vara med och bidra med pengar för Salve-läger..?!  OBS – Lägret har inte varit uppe för beredning eller beslut i den demokratiska processen i Kalmar kommun, men alltså som ärende i primärkommunala nämnden. Man tror inte sina öron över den nonchalans socialdemokraterna ger uttryck för när de fullständigt struntar i demokrati och transparens i beslutsvägar inom kommunen.

Faktum är att kommuner inte har skyldighet att upprätta läger för personer som är här som turister under begränsad tid om tre månader, vilket är fallet för de flesta tiggare. Detta slog regeringens utredare fast när betänkandet kom i våras. Utredningen var väldigt tydlig i sin rekommendation om att kommuner inte ska upprätta läger utan istället följa lagar och regler som vi har i Sverige. Moderaterna ifrågasatte lägret när utredningen kom, liksom vi ifrågasatte det när det etablerades och finansierades med skattemedel. Närheten till stall med tonårstjejer var problematiskt redan från början och vakter krävdes vid lägret för att förhindra trakasserier. Trakasserier som fick förnyad kraft i samband med biskopens besök. Vi har haft frågetecken hela tiden, men eftersom politiken inte varit involverad hänvisades frågeställningar till tjänstemannabeslut och svar från s, v och c var undanglidande utan ansvar.

Det är alltid komplicerat när människor berörs och det finns inga enkla lösningar. Men det blir ohållbart i längden om vi som kommun ska erbjuda gratis boende i åratal för en grupp människor, vilket medför att vi per automatik utesluter andra behövande från samma möjligheter i samhället. Göran Persson (s), fd statsminister uttryckte oro över sk social turismen redan 2003 inför nya medlemsländer till EU.  Han var ivrig förespråkare för att Rumänien och Bulgarien skulle undantas den fria rörligheten med övergångsregler när länderna gick med i EU, vilket han fick gehör för och restriktioner infördes. Sju år för Rumänien och Bulgarien att med EU-medel påbörja arbetet mot socialt utanförskap och fattigdom i sina länder. När övergångsreglerna upphörde att gälla vid årsskiftet 2014 minns jag att vi fick asylsökande romer till bl a Borgholms kommun. Människor gick ur husen för att skänka kläder och förnödenheter. Jag mötte asylsökanden med leenden och ovana vid uppmärksamhet.  De återvände sen till sina länder när våren kom och asylprocessen avstannade. Det är skillnad på att söka asyl och att komma hit som turist.

OM tiggare i stället söker asyl i Sverige skulle processen vara en annan och de skulle erbjudas boende, skolor för sina barn, försörjningsstöd, utbildning med mera. Men där är vi inte idag. Flathet och undanglidande ledarskap som socialdemokraterna visar fungerar inte i längden.  Moderaterna tar tydligt ansvar för Kalmar kommun.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Vad har religion med badtider att göra?

Blir alldeles förskräckt över att en ledamot i partistyrelsen för miljöpartiet,  Sümeyya Gencoglu, glad i hågen (om man ska tolka fotot) menar att skilda badtider (=separata badtider för kvinnor) ”kallas frihet att välja” på svt opinion http://www.svt.se/opinion/article3154452.svt – apropå Sara Mohammads uppmärksammade sommarprat i P1.  OBS det handlar alltså inte om separata badtider för män. Män har förmånen att bada när de vill, förutom någon ynka timme här och där när kvinnor kan hoppa i spat. Är det bättre eller sämre valfrihet för män kontra kvinnor, kan man stilla fråga sig…? Oavsett kan jag bara se det som att miljöpartiet som parti står för en kvinnosyn som ligger långt från den jag står för.

Sverige har en gång i tiden haft skilda badtider för män och kvinnor. När människor började bada under senare 1800-tal fick vi allt fler kallbadhus med separata badavdelningar för kvinnor och män med höga plank mellan. När man badade tillsammans på stränderna var badkläderna mer eller mindre hel-täckande. Så sent som in på 1960-talet fanns det separata tider för kvinnor i varmbadhusen som byggdes i stort sett varenda liten kommun. Att lära sig att simma blev en del av skolundervisningen och kommunens ansvar att tillhandahålla badtider för våra små barn i grundskolan, eftersom det ökande badandet medförde att folk drunknade i allt högre grad. Flickor och pojkar lärde sig simma vid samma tillfällen på en och samma gång. Inget konstigt med det. Helt naturligt. Badhus blev ett av alla ställen att mötas för en jämställd samvaro med respekt för varandra som individer från det barnen är små.

Vi i Sverige delade under 1960-talet tidens frigörelseprocess med stora delar av världen. Kvinnor kastade slöjor, hucklen och hattar och gick i kort-kort på Kabuls gator liksom i Rom, New York eller Stockholm. Men nu är det som om en våg av trångsynt inskränkthet breder ut sig över Sverige där vi skulle återgå till något vi avfärdat för 50-60 år sedan. Aldrig i livet. Att människor i vissa länder sen 1960-talet fått utstå religiös galenskap känner vi alla till, och det ska inte hindra oss från att stå upp för allas lika värde. Vi måste värna demokrati, medmänsklighet, lika värde och jämställdhet i vårt sekulariserade samhälle.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Moderaterna visar vägen

Låt säga att vi har en spargris och en plånbok. I spargrisen finns en summa pengar som vi kan använda utifall något oförutsett händer. I plånboken finns ett antal fack fördelade på hyrespengar, matpengar, räkningar och det stora bilköpet plus lite annat.. Om man omvandlar resonemanget till en kommunbudget finns det pengar avsatta för driften inom skola, omsorg, socialförvaltning m fl verksamheter samt pengar avsatta för en investeringsbudget som ska hantera ombyggnader, nybyggnader, renoveringar, vägar, ledningar o dyl – en plånbok. Utöver detta finns det ett pott med oprioriterade pengar i finansförvaltningen/budget som kan användas om något oförutsett händer inom driften eller investeringar. Dessa oprioriterade pengar finns som en slags spargris/pott utan att höra hemma någonstans, men finns medräknade i resultaträkning vilket medför att de varken ökar eller minskar siffror på sista raden. Moderaterna använder delar av dessa oprioriterade pengar för att på sikt minska försörjningsstöd inom kommunen med skarpa förslag – inte utredning -  där människor som uppbär försörjningsstöd ska ingå i arbetsprojekt.

Vi står inför stora utmaningar i Kalmar när asylsökanden från 2015 får uppehållstillstånd under 2017. Det kommer att öka kommunens försörjningsstöd framöver. Moderaterna har därför en åtgärdsplan i vår reservation som syftar till att minska tiden för försörjningsstöd med en arbetslinje. Vi fördelar och förstärker resurser inom förvaltningar överlag och öronmärker medel för avdelningar som jobbar med invandrarservice, mottagningsenhet, språkträning. Dessutom satsar vi på ett helt nytt integrationsråd med ett tydligt uppdrag, istället för nuvarande ‘integrationsråd’ vars enda uppgift är att träffa andra föreningar och prata med en liten budget på 100 tkr. Prat blir vi lätt ett spel för galleriet utan något egentligt resultat. Vårt integrationsråd har fokus på satsningar inom jobb, utbildning och bostäder  för att möta utmaningarna framöver med förstärkta resurser. Där väljer vi som enda parti i Kalmar nytt och skarpt. Vi anser att pengarna behövs bättre i integrationssatsningar än i en spargris.

I investeringsbudgeten tar vi bort summan som låg reserverade för en ny simhall, …som lite förvånande skulle bli klar tidigast 2020-2021 när vänsterpartierna väljer att bygga själva… Med vårt alternativ med extern aktör som bygger, driver och förvaltar en simhall kommer vi igång med bygget redan under 2017. Bygget tar sen runt ett år. Vi anser att allt som inte tillhör kärnverksamheten ska konkurrensutsättas för att prövas om verksamheten kan läggas ut på entreprenad istället för att kommunen själva driver verksamheten. För oss handlar det om att se över IT-avdelning, fordonsreparationer, städ med mera – men även en en ny simhall. Det finns ingen anledning att kommunen ska driva en simhall när vi kan upphandla och teckna hyresavtal för att tillgodose kommunens simundervisning för våra skolbarn. Detta har med fördel skett i andra kommunen och moderaterna tar beslut om att så vill vi göra i Kalmar. Vi har träffat företag och diskuterat ingående hur en sådan upphandling med extern simhallsaktör kan innebära för oss i kostnader, interiör/exteriör för att få kommunens behov av simhall tillgodosedda. Kommunen ska enligt vår politik inte driva kommersiell verksamhet. Det överlåter vi till dem som är bättre på det.

Med våra prioritering får vi välbehövliga pengar över till våra satsningar som innefattar bl a ny särskola vid Djurängsskolan, eftersom vi erbjuder annat alternativ än en jätteskola vid Brofästet – lokaler som vi istället anser fungerar bättre för kommunens förvaltningar att flytta in i. Med vår budget minskar vi investerings- och lånekostnaden för kommunen.

Lånekostnaderna skenar nämligen i Kalmar för att under kommande budgetprognos vara uppe i 1,6 miljarder kronor – något vi ifrågasätter.  Naturligtvis behöver vi som kommun hantera lån ansvarsfullt och med transparens om var pengar används, men också för oss att hantera inför kommande lågkonjunktur och höjda räntor. Därför innefattar också vårt budgetalternativ lägre lån för kommunen. Vi följer en linje i vår budget och håller vad vi lovar inte bara i ord utan också i handling.

Som vanligt använde stödpartierna till s-ledningen all sin tid till att prata nedsättande om vår budget. Givetvis är smutskastningen något herrarna i fråga satt i system för att sänka det enda oppositionspartiet som enbart har skarpa förslag i sin reservation och som på punkt efter punkt går mot sossarna i stora satsningar där vi erbjuder andra alternativ över hur man kan agera politiskt i Kalmar. Det är ett förhållningssätt som dessa hejaklacksledare för s-politiken konsekvent satt i system sen 2014 – annat var det tidigare har jag fått mig berättat… Det är evinnerligt tröttsamt att bemöta all denna nedsättande smutskastning, men samtidigt är det omöjligt att låta dessa män stå med sista ordet hängande över kommunfullmäktige-salen när de på punkt efter punkt inte har koll på egna budgetsiffror.

Läs gärna vår budget här

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Nej till jättestort högstadium i Kalmar

Under kommunfullmäktige måndagen den 30 maj 2016 sa moderaterna enhälligt nej till jättestort högstadium i Kalmar, Brofästet/Telemarken. Vi har ett helt annat alternativ än socialdemokraterna om vilka skolor vi vill erbjuda våra barn och unga i Kalmar kommun.

Vi tycker att det är viktigt och avgörande för framtiden att ta vara på forskning och beprövad vetenskap över vad som är den bästa skolmiljön för våra barn och unga. Vi tänker inte heller upprepa dumma beslut med att starta en jättehögstadieskola utifrån vad vi vet idag, men som man i okunnighet byggde för att hantera stora barnkullar under 1950-1970-talet. Vi säger helt enkelt nej till att återupprepa de sk miljonprogrammens stora skolor.

När Linnéuniversitetet flyttar till nytt universitet blir många lokaler lediga som kan användas för utbildning när nu antalet barn ökar i Kalmar.

1. Högstadium – Med vårt alternativ lämpar sig Norrgård bättre som högstadieskola och ligger i närhet och i linje med övriga skolor i Kalmar, kollektivtrafik och idrottsplatser. Malmen ser vi som ytterligare en högstadieskola vid behov av fler utbildningslokaler för högstadiet framöver. Båda skolorna rymmer cirka 300 elever per skola, som enligt sakkunniga är det optimala för en bra skolmiljö.

2. Särskolan – Under en övergångsperiod är särskolan kvar i Oxhagsskolan för att sen flytta till Djurängsskolan. Idag hyrs Oxhagsskolan av Thoren Framtid som aviserat att de vill flytta, men som kom in med uppsägning av hyreskontrakt något försenat och nekades uppsägning av kommunen. I vårt alternativ häver vi hyreskontrakt för Thoren Framtid så att de kan flytta till sina nya lokaler.

Djurängsskolan ska rivas för att ny skola ska byggas på samma plats. Under tiden behöver djurängseleverna någonstans att vara. Med vårt alternativ flyttar Djurängens elever in i Oxhagsskolan tillsammans med Träningsskolan, som redan finns där i anpassade lokaler, samt i mån av plats övriga särskolan. De båda skolverksamheterna får funktionella lokaler i Oxhagsskolan i väntan på att Djurängsskolan byggs upp på nytt, som i vårt alternativ får en tillbyggnad för särskolan. Tillsammans flyttar sen de sen till Djurängsskolan där de pedagogiska krav särskolan har om närhet till grundskola om F- åk 3 tillgodoses.

3. Mellanstadium- klasserna från Lindöskolan som skulle flytta till Brofästet/Telemarken beror inte på att skolan är för liten, tvärtom har man vid flertalet tillfällen lyft fram att Lindöskolan skulle bli relativt tom när klasserna flyttar. Det finns därmed inte skäl att flytta, utan mellanstadieeleverna kan bli kvar på Lindöskolan. Närheten till skolorna Norrgård alternativ Malmen finns på rimligt avstånd när barnen sen når högstadieålder.

4. Förskola – vid kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade kommunalrådet att troligen kommer förskolor istället att byggas i närheten till sina hemmiljöer, varpå inte förskola vid Brofästet/Telemarken inte är aktuellt. Vi stödjer förslaget, som vi tycker är klokt.

5. Brofästet/Telemarken – Förvaltningar är bättre lämpade att vara i lokalerna, vilket var avsikten från början. Det är också ett beslut som inte alls kräver omdragningar av trafikfarlig skolväg eller ombyggnad av parkeringsplatser och därmed mindre omkostnader totalt sett för kommunen. Parkeringsplatserna är tvärtom nödvändigt för att möta behovet av p-platser för anställda och besökare till den kommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten blir mer tillgänglig när den blir samlad på ett ställe för allmänheten plus att vi kan behålla nödvändig restaurang, hotell- och konferensverksamhet i lokalerna. De lokaler som blir lediga på Kvarnholmen kan omvandlas till nya och fler bostäder.

Skolmiljön spelar roll. Skolstorlek spelar roll. Alla är värda en bra skola.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer