Tillägg — våldtäkter som splittrar samhället

Mitt tidigare inlägg ”Våldäkter som splittrar samhället” har blivit uppmärksammat av förhållandevis många samt medier. På direkt fråga om jag var ute efter att peka ut flyktingar specifikt med min blogg var mitt svar ”Absolut inte”. Svaret citerades. Det finns inrikes- och utrikesfödda bland förövare generellt. Det råder det inte några tvivel om.
På Gotland demonstrerade extrema ytterligheter från både höger och vänster. Det är något vi behöver motverka. De ska inte få tolkningsföreträde.

Det är uppenbart för mig och för de flesta jag möter att vi har ett växande problem med överfall och ofredanden, som vi politiker måste hantera och agera kring för att inte bygga parallella samhällen. Det här är frågor vi måste kunna diskutera sakligt, trots att de är känsliga, utan att få en nedsättande ettikett om att hamna i någon slags gråzon. Vi politiker måste ta människors oro på allvar och agera ansvarsfullt. Vi blir inte trovärdiga annars. För samtidigt som vi har behov av fler invånare i Sverige för att klara försörjning  och skatteinkomster där vi välkomnar fler som kan bidra,  har vi också problem med utanförskap och att unga män i grupp tar sig friheter som inte är acceptabla på något sätt och vis. Dessa män är i minoritet. De allra flesta vill skapa sig ett liv och framtid för sig och sina barn. Det är personer och familjer som också drabbas negativt av män som agerar utanför lagar, jämställdhet, kvinnofrid och allmän respekt för människor värde. Naturligtvis måste vi agera mot dessa mörka krafter och fullständiga galenskaper. Som politiker, förälder och samhällsmedborgare kan jag inte stillatigande se på.

Vi står inför ett vägskäl där allt fler röstar på invandrarfientliga partier. Det är alarmerande. Politiker som står upp för att hantera situationen med lösningar och agera för en sund utveckling som inkluderar istället för exkluderar står jag upp för. Moderaterna i Kalmar har lagt en motion om att utreda möjligheten att alla som får försörjningsstöd och är arbetsföra och utan arbete ska krävas på motprestation. Varje enskild person ska få en handlingsplan utifrån sina förutsättningar och behov. Det här vet vi både ökar chanser för jobb och minskar tiden för försörjningsstöd utifrån de kommuner som infört motprestation.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Våldtäkter som splittrar samhället

För ett par veckor sedan fick jag en berättelse. Ung kvinna 23 år och arbetskamrat till en bekant som flyttat från Kalmar till Stockholm. Kvinnan hamnade i samtal med en lika ung kille på tunnelbanan efter jobbet. Han frågade om vägen. Hon tyckte att han var trevlig. De samtalade på engelska. De gick av vid samma station. Hon hjälpte honom att handla i en kiosk och fortsatte sen småpratandes framåt i samma riktning. Vid en för dagen tömd förskola sa han. ”Don’t scream” Lade handen över hennes mun och drog in henne i ett buskage och våldförde sig på henne. Hon skrek ändå. En förbipasserande med hund skrämde den unge mannen på flykt. Ingen vet vem han var. Inget unikt signalement. Polisen är maktlös.

På Gotland begår en grupp män en grov våldtäkt mot en rullstolsbunden kvinna. För en tid sedan utsatte en annan grupp män i vår del av Sverige en svamplockande kvinna i skogen vid Kolboda för en gruppvåldtäkt. Utredning i pågår i båda fallen. Varje vecka kan man läsa om våldsdåd, övergrepp och ofredanden. Vi står inför ett vägskäl av farlig utveckling i ett samhälle som riskerar bli alltmer splittrat.

Naturligtvis kan vi som politiker och samhälle göra mer. Det är för mig självklart att vi från etablerade anständiga partier behöver agera mot ett växande samhällsproblem och även ställa krav. Det är nödvändigt om vi ska kunna garantera trygghet i landet Sverige. Förövare bland asylsökanden förstör för alla de hederliga flyktingar som i majoritet vill skapa en ny framtid för sig och sina barn. Oavsett om det är inrikes- eller utrikesfödd förövare är det lika oacceptabelt.

Tillägg – Det här inlägget har blivit uppmärksammat av förhållandevis många samt media. På frågan om jag var ute efter att peka ut flyktingar specifikt med min blogg var mitt svar – Absolut inte.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

When they go low, we go high

Ord att leva efter i rubriken. Citat från Michelle Obama.

I onsdagens Barometern kan man läsa en insändare från vänstersidan med Johan Persson i spetsen. Lovord över deras egen förträfflighet plus att drygt en tredjedel ägnas åt nedsättande utryck om mig och moderaterna. Inlägg av den här slaget brukar komma som ett brev på posten när vänstersidan anser att vi fått på tok för mycket positivt mediegenomslag.

En tillbakablick. För en tid sen publicerade centern ett litet inslag i sin lilla lokaltidning, där de i ett ledarstick menade att vi hade underfinansierat vår budgetreservation. Vi ifrågasatte detta och fick av centerns företrädare (mannen som numera är supersocialist i moderaternas fd rådsrum) veta att han fått information från en ansvarig tjänsteman. Samma information han för övrigt slängde sig med i budgetfullmäktige, vilket vi även då ställde oss frågande till. Nåja, förklaringen fick vi så småningom.

Vi var två från vår gruppledning som träffade sagde ansvarige, plus ytterligare en tjänsteman, för att reda ut vad som gått fel på vägen. Under samtalets gång kunde vi konstatera att vi minskar både drifts- och investeringsbudget. Investeringsbudget med 396 miljoner kronor och driftbudget med ytterligare några miljoner. Vi har finanser som täcker våra investeringar och prioriteringar med fokus på mindre skolenheter, ny särskola med ansvarsfull hantering om hur vi vill bygga Kalmar framåt. Omprioriteringar av investeringar medför också lägre lån – helt i linje med vår politik. Lägre investeringar medför lägre avsättning i ofördelade kostnadsökningar, vilket frigör kapital inom ramen för budget för att på så vis finansiera våra satsningar. På sikt lägre kostnader och bättre förvaltning av välfärdens skattekronor. Budget i balans.

Återigen – vet att jag sagt detta några gånger nu – har vi valt att prioritera en större del av frigjort kapital på integrationssatsningar. Vi står inför stora utmaningar 2017 när de som sökte asyl 2015 blir kommuners ansvar med ökade kostnader som följd. Vi behöver en plan för kommunen. Moderaterna vill motverka parallella samhällen, som vi vet leder till passivt utanförskap sen decennier av destruktiv politik. Statistik stödjer faktum. Vi menar arbetsföra med försörjningsstöd ska få krav om motprestation utifrån individuell handlingsplan. Vi vill införa arbets- och utbildningsprogram som syftar att korta tiden för försörjningsstöd och öka förutsättningarna för personer att få jobb. Gäller förstås inte enbart utrikesfödda, men vi kommer som sagt att stå inför stora kostnadsökningar när migrationsverkets ansvar övergår till kommunen under 2017. Har även lagt en motion om detta under förra veckan.

Jag beklagar att centerns förste namn utnyttjar tjänstemän för sin politiska retorik. Det blir inte bra för någon. Vi har vid två tillfällen nu  fått bekräftat att information går till honom som är ämnad för oss. Finns mailkonversation för den som är intresserad av en djupdykning.

Jag inser att bristande kunskap inom ekonomi kan vara en trolig förklaring från centerledningen, men att använda sig av information utan att kolla fakta eller att helt enkelt fråga oss från moderaterna innan man slänger dynga är lågt. Kan centerns väljare stå bakom detta? Det är för mig obegripligt. Nu traskar dessutom Persson &Co efter i samma fotspår utan att kolla upp fakta.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Politisk sörja

Rikspolischefen är i blåsväder ideligen, men socialdemokraterna hävdar lika ofta att de har fullt förtroende för sin socialdemokratiska kollega/tjänsteman. Detta trots att det är uppenbart för de flesta av oss att ledningen inte fungerar. Det blir en slags politisk sörja att beskåda för oss alla.

I dagarna kunde vi läsa att en socialdemokratisk politiker i Kalmar hade en gemensam artikel tillsammans med tjänstemän. Ädelt innehåll om trygghet, men inte lämpligt med denna sammanblandning av politiker och tjänstemän. Under samma vecka hade ytterligare en socialdemokratisk politiker en debattartikel tillsammans med tjänstemän. Denna gång blandar regionförbund och länsstyrelse ihop sina påsar med en politiker. Lovvärt innehåll även denna gång, men avsändare är viktiga i sammanhanget och vad det är man symboliserar med sina underskrifter.

Är det lämpligt? Nej, om ni frågar mig. Jag menar att den här typen av symbios och sammanblandning mellan partipolitik och tjänstemän är förödande för demokratin. Jag inser dock att det kan vara svårt som anställd i offentlig verksamhet att ibland förhålla sig till att man representerar demokrati med politiker och ideologier som inte alltid överensstämmer med sin egen. Det är en balansgång för alla inblandade. Av den anledningen ska inte politiker heller kräva att tjänstemän ställs inför ett dilemma som kan uppfattas som att man stödjer viss politik till förmån för annat parti. Alla kan sannolikt inte heller värja sig mot eventuella olämpliga förslag från politiker. Det är en sak att i teorin veta hur man ska agera, men kan tyvärr bli något annat i praktiken. Professionellt förhållningssätt och respekt för roller lägger basen för sund offentlig verksamhet.

Under veckans arbetsutskott där jag är vice ordförande frågade jag i samband med utvärdering av olika SFI-satsningar, varför inte SFI-studerande längre träffar representanter från både opposition och majoritet. Fick svaret från en s-företrädare att det numera är en socialdemokrat som ensam tar mot besöken. Tidigare representerade jag oppositionen och vänsterpartiet majoriteten och därmed demokratin i kommunhuset vid dessa besök. Jag anser att det är ett viktigt ställningstagande från oss i kommunen att man som ny svensk får inblick i demokrati. Men, som sagt, bortprioriterat utan att åtminstone jag har fått någon som helst information om varför.

Vi kommer farligt nära hur en enpartistat agerar när politiska företrädare, förvaltningar och samhällsservice mixas och flyter samman till en allenarådande sörja. Det blir också en mycket märklig situation för partier att agera i opposition om inte vi har tillgång till tjänstemän som ges möjlighet att vara partipolitiskt obundna i sitt yrkesutövande. Blir inte bra, helt enkelt. OBS! vill understryka att jag ifrågasätter gränslöst agerande från politiken med detta inlägg.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer