Celebert besök

Mötte lite överraskande en partikollega från riksdagen vid kaffeautomaten i stadshuset under måndagen. Visade sig att ytterligare partikollega, förste vice talmannen Ewa Thalén Finné (m), var på besök i Kalmar Stadshus. Hade inte fått någon som helst information om besöket i förväg.

Personligen anser jag att det finns ett visst mått av demokratiskt inslag när företrädare för majoritet och opposition är representerade vid besök i Kalmar kommun. Passade ändå på att visa mitt rum på tredje våningen för kollegan som trodde vi satt kvar i vårt gamla rådsrum som näst största parti i kommunen. Har köpt till lite möbler för privata pengar till vårt/mitt nuvarande rum för att höja trivselnivån. Kollegan uttryckte positiva omdömen. Tänker att möblerna är en investering även när jag flyttar till kommunalrådsrummet en trappa ner efter valet.

Nästa möte var med partikollegor internt i kommunen. Kan enbart konstatera att det är väldigt få beslutsärenden i dessa tider vi har att förbereda under våra interna gruppmöten. Funderar över om brist på belsutsärenden möjligen kan ha något att göra med den kritik som extern revision lyfte fram rörande investeringsbeslut som numera är ett slags one-door-stop? Ansvarig tjänsteperson/-er rapporterar  till majoriteten vid investeringsbeslut. Nämnderna blir inte inkluderade, enligt revisionen.

Någon jag pratade i samband med revisionens utlåtande rörande investeringsbeslut uttryckte att det blivit enklare när inte så många politiker kan lägga sig i beslutsärenden. En annan tyckte, förvisso med ett litet skratt, att det var rätt ovant att ofta enbart prata med en enda politiker i kommunen. Hen hade erfarenheter från annan kommun där beslutsprocesser hanterats annorlunda.

Personligen anser jag att kommunen är demokratins högborg. Det är i kommunerna det på riktigt blir verkstad av den politik man röstar fram. Det är inom den kommunala politiken välfärden –  skola, vård och omsorg  - hanteras och utförs tillsammans med samhällsutveckling i respektive kommun. Det är kommunen som är ytterst ansvarig för hur vi använder skattemedel på bästa sätt för att gynna välfärd och utveckling lokalt för enskilda invånare. Moderata kommuner är bättre än de flesta andra kommuner på hantering av skattemedel med höga poäng inom det mesta. Det råder det inga tvivel om. Därför är jag också förespråkare för transparens och delaktighet i demokratiska beslutsprocesser som nödvändigt för att genomföra vår politik.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Valår och innovationer

Efter en dryg vecka med tuff influensa där möten, näsdukar och hostattacker längs bordskanter (på avstånd för att inte smitta andra) varvad med mer eller mindre avtuppad återhämtning i sänghalmen avrundades med Kalmarmöte för medlemmar i helgen.

Äntligen. Vi hade vårt första lokala möte efter nomineringsstämman igår lördag. Nu siktar vi mot att bryta runt 60 år av rött styre i Kalmar. Det är verkligen på tiden att Moderaterna tar över i Kalmar. Inte bara en mandatperiod, som tidigare förekommit här och där. Vi vill bygga Kalmar framåt. Vi hanterar kommuner trots allt bättre med vår politik än de allra flesta socialdemokratiskt ledda kommuner i landet med fokus på kärnverksamheten. Det finns olika jämförelser som visar svart på vitt. Det vore fantastiskt om vi kan bryta röd trend i Kalmar, men självklart inget man gör som solospelare. Här krävs laget framför jaget för att lyckas.

Härom veckan var jag på invigning av nytt äldreboende i Kalmar. Jättefint, men jag saknar innovationer på djupet. Vad förenklar och förhöjer tillvaron för boende och medarbetare? Det första jag frågade efter var hissarna fanns bland alla tjusiga trappor. Hur ska virriga äldre ta sig runt och helst inte ramla över räcken tre våningar ner på snyggt besökstorg? Det fanns två hissar fick jag veta. Såg en liten hiss. OBS såg inte insidan på hissen så jag vet inte om sängar får plats, men gissar att så är fallet. Det fanns tvättmaskin och torktumlare på toaletten invid varje sovrum. Varje boende består av sovrum och toalett/dusch inkl ett slag köksskåp i hallen. Förstår inte riktigt tanken bakom tvättmaskin och torktumlare. Är man verkligen intresserad av att tvätta och stryka in i det sista i denna värld innan man trillar av pinn? Tänker att alla är värda en kvalificerad omvårdnad med god mat (gärna ett glas vin eller så för den som så vill), tid för prat och skratt i ett omhändertagande socialt och inkluderande miljö.

En tanke som slog mig där och då var om det inte hade varit bättre med luckor i väggen i sovrum/toarum där man behändigt slänger in smutsig tvätt som separeras direkt utifrån ev virus och bakterier i egen tvättsäck istället för att tvätta själva. Upphandlad tvättservice tar sen hand om tvätten som kommer åter ren och snyggt paketerad. Förenklar tillvaron för både omsorgtagare och medarbetare. Jättefin konstnärlig utsmyckning prydde entrérummet  som tillsammans med växthus utanför ska förgylla tillvaron, men jag undrar om medarbetare funnits med i planeringen av detta hus? Om inte så är fallet, borde vi som kommun tänka om och lyssna till dem som jobbar inom omsorgen för att få in innovationer på riktigt inför framtiden.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Arenan är inget nollsummespel

Moderaterna har aldrig ställt sig bakom uttalandet om att kommunalt övertagande av Guldfågeln Arena är ett nollsummespel. Vi har aktivt tagit ställning till hur vi använder skattemedel när utgångsläget, oavsett beslut, var uselt dåligt.

Under 2016/2017 ställdes politiken inför faktum när banken såg över sina lån för arenor runt om i Sverige överlag. De annonserade att de med kort varsel krävde in lån för Guldfågeln Arena, där Kalmar - liksom de flesta kommuner - hade borgensåtagande. Efter förhandlingar och agerande blev det till slut oundvikligt att antingen säga ja eller nej till övertagande av lån för kommunen

Att säga nej till övertagande av arenalån innebar att kommunens borgensåtagande om 120 miljoner, vilket var drygt hälften av totala lånebeloppet, skulle frysa inne utan att vi som kommun fick något av värde för dessa pengar. Följden med ett nej innebar också att Kalmar FF skulle tvingas in i konkurs, vilket i sin tur medför att laget hamnar i annan division med radikalt sjukande intäkter. Alla skulle bli förlorare genom ett nej där Kalmar kommun på ett eller annat sätt ändå skulle tvingas betala notan oavsett beslut. Både ett ja eller ett nej skulle kosta skattemedel.

Utifrån ett framtvingat dåligt utgångsläge behövde vi från politiken agera vad gällde Guldfågeln Arena. Från moderaterna beslöt vi att ställa oss bakom övertagande av lån, eftersom kommunens borgensåtagande om 120 miljoner kronor annars skulle försvinna upp i rök vid ett nej. Det var ett beslut vi inte ansåg var att ta fullt ansvar för skattemedel. Däremot presenterade vi ett eget alternativ till lösning inför beslut i fullmäktige. Vi ville undersöka möjligheten för kommunen att teckna hyrköp/leasingavtal med en, kanske  flera klubbar, under avskrivningsperioden om 50 år.

Situationen och behovet av en allsvensk arena hade nämligen förändrats inför fullmäktigebeslut eftersom ytterligare ett lag var på väg in i allsvenskan – IFK Kalmar. Enligt vårt alternativ kunde ett hyrköpsavtal i nivå med lånekostnader vara fördelaktigt för kommunen och den/de föreningar vi tecknade leasingavtal med, särskilt när nu förutsättningarna var på väg att eventuellt förändras med två Kalmarlag i allsvenskan. Ett hyrköpsavtal skulle ge kommunen äganderätt till att utveckla och förädla arenan utifrån fler användningsområden och ökade intäkter, medan driftsansvar fortsatt förblev föreningen/-arnas ansvar inklusive option på ägande efter leasingperiodens slut. Vi menade att vårt förslag till lösning kunde innebära en win-win-situation för samtliga inblandade och ville därför utreda förutsättningarna för Kalmar kommun att specifikt teckna leasingavtal med en eller flera föreningar.

Nu blev det inte moderaternas förslag om hyrköps/leasingavtal som klubbades igenom, men givetvis kommer vi att hantera Guldfågeln Arena ansvarsfullt och på bästa sätt utifrån beslut i kommunfullmäktige. Moderaterna tar alltid ansvar full ut.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Snöoväder, organisationsutredning mm

Startade morgonen med att skotta snö – för hand. Det var tungt. En hund-rastare ropade. ”Vara försiktig. Pumpen kan explodera. Livsfarligt när det är kallt ute med tungt jobb och pumpen” .. En snötant med litet pytteansikte under luva och mössa, men med stor glatt leende hälsade ”visst är det härligt på något vis ändå med snö..” när hon traskade förbi småpratades med oss skottare hon hittade längs vägen.

Javisst är det mysigt med snö. Folk blir glada. Pratar med varandra på ett annat sätt. Man hjälper varandra. Men, det ställer också krav. Inte minst på att snöröjningen fungerar. Alla kan inte traska obehindrat mitt i vägen.

Minns snövintern 2010-2011. Min kära svärfar flyttade till Kalmar från Norge när han i 85-årsåldern plötsligt blev skröplig inom loppet av några månader och i behov av omsorg samtidigt som han ville vara nära anhöriga. Vi hämtade honom på Kastrup där han blev inrullad i vänthallen i rullstol och röd toppluva med  hängande Stenmarkstofs på huvudet. Snön låg länge länge. Isen var kompakt. Efter några månader hos oss fick svärfar eget boende och fungerande omsorg fram till att han gick bort dagen innan nomineringsstämman för moderaterna i mars 2014 och min första kontakt med partipolitik på nära håll. Lika tungt som det var när han gick bort, lika glädjande var det när han flyttade hit och därmed bli en bidragande orsak till att jag engagerade mig i politiken.

Men, vad jag ville säga med allt detta är att alla äldre inte vågar ge sig ut i snön. Omsorgspersonal i Kalmar berättade om personer som satt i sina lägenheter eller hus månader i sträck utan att våga ge sig ut den vintern då för runt sju år sen. Hur blir det då för dem som har svårighet att gå eller röra sig, men som inte har omsorgstjänster?  Vet att seniormässan under måndag-tisdag denna vecka inte hade så många besökare som man hade önskat. Vädret kan ha varit  en starkt bidragande orsak till detta. Vi behöver leverera som kommun i dessa lägen, även om de flesta inser att det inte är helt enkelt när snön vräker ner i stort sett dygnet runt.

Vid gårdens arbetsutskott tog vi beslut om ny organisation för kommunen inför mandatperioden 2018-2022. Vi var i stort överens mellan partierna efter samtal och kompromisser. En rimlig ökning av partistöd med cirka 900 tkr fördelat efter mandat samt utökat basstöd är välkommet efter minskat stöd och sparkrav i partikassor denna mandatperiod. Överenskommelsen innebär att de minsta partierna får procentuellt mest i ökat partistöd. Bra att vi beslutar om organisationsförändringar i förväg, istället för att överlåta till nytillkomna politiker att hantera efter ett val. Förenklar starten av ny mandatperiod för samtliga partier.

Utifrån dagens artikel om hur alkoholtillstånd slår mot verksamheter i Kalmar kan vi vad det verkar behöva en rejäl genomlysning av hur alkoholhandläggning, tolkning av lag samt beslutsärenden hanteras i kommunen…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer