En pool ska vi ha!

Mediala pool-diskussioner nådde sin kulmen när kommunalrådet i senaste artikeln svarar vilseledande på frågor om ”pooler” så att det kan uppfattas som om s-förslaget finns inskrivet i Kalmar Kommunbolags ägardirektiv för Kalmarhem. OBS! pooler varken nämns eller finns med i ägardirektiven. (Länk ägardirektiv). Önskemål om pooler i Norrliden, Oxhagen och Smedby där husen ägs av Kalmarhem hade s-styret med i sin budget för 2017. Inför en minst sagt häpen bolagsstyrelse och vd för Kalmarhem framgick önskemål om pool i de tre ovan nämnda bostadsområden, när budget presenterades inför sommaren 2016 (Länk – Artikel i Barometern). Från moderaternas sida var vi ytterst skeptiska till pool-idéerna som helhet redan från start, vilket vi också uttryckte i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige. Men vi överlät, som sig bör, för Kalmarhem att hantera underlag och utredning inför kommande beslutsprocess. Utredning nu framtagen av Kalmarhem blev upptrappningen till förra veckans mediala diskussioner. Utredningen visar nämligen svart på vitt att det inte alls är fördelaktigt med pooler för Kalmarhem. De omfattar stora kostnader och åtaganden – inte minst vad gäller säkerhet, eftersom Kalmarhem blir ytterst ansvariga om en olycka skulle inträffa. Utredningen pekar på avslag på s-styrets önskemål om pooler

Det var alltså nu det hettade till. Naturligtvis inbillade jag mig att socialdemokraterna skulle nöja sig med Kalmarhems utredning som beslutsunderlag, men enligt kommunalrådet Persson ska det nu diskuteras och ifrågasättas ännu mer mellan partier och kanske utöva påtryckning på ny vd och eventuellt ska det till en ny utredning. Detta var uttalanden som gjorde att jag satte morgonkaffet i vrångstrupen när jag läste tidningen och naturligtvis måste ifrågasätta s-ledningen som seriös opposition. Varför godtar inte kommunalrådet utredningen utan tar sig rätten att styra och ställa i ett kommunalt bolag innan bolagsstyrelsen sagt sitt, plus föreslår könsseparerade badtider !? Varför sätta sig över beslutsordning, bolag och föreslå en återgång till en svunnen tid med könsseparerade badtider innan beslut är taget i bolaget? Det blir enbart märkligt. Mycket märkligt.

Vi moderaterna ifrågasätter inte alls goda intentioner om att höja attraktivitet i olika bostadsområden, vilket också kan vara en del av ägardirektiven (OBS pooler står som sagt inte med eller andra detaljerade förslag i direktiven). Med vår politik överlåter vi till Kalmarhem själva att avgöra utifrån ekonomi och hyresgäster hur detta ska gå till. Ett tillvägagångssätt skulle förslagsvis vara att ställa frågor till hyresgästerna. Kanske föredrar de något helt annat än pooler. Kanske handlar det om renoveringar, caféer, idrottsplaner, fritidsgård, utemiljö, Trygghetskontor(moderaternas motsvarighet till lokala poliskontor) – eller något helt annat? Är det verkligen upp till ett kommunalråd att sitta och bestämma om det ska vara pooler i bostadsområden, när nu utredningen som väntat visar att pooler inte alls är ett bra förslag?

Nåväl, kommunalrådet för socialdemokraterna passade avslutningsvis på att i senaste artikeln vilseleda läsare samt dra in moderaterna i var och varannan mening för att gnälla och förminska när han mixar ihop olika beslut till en enda sörja. Det stämmer, kan jag tillägga för den som läste artikeln, att vi fick igenom en annan formulering i ägardirektiven under Kalmar Vatten, efter önskemål från styrelse och företagsledning, om att uttrycka oss mindre detaljerat vad gäller rörläggning. Denna formulering, dokument och beslut hör alltså inte alls ihop med socialdemokraternas budgetönskemål om pooler utan handlar om ägardirektiven. Två helt skilda dokument.

Länkar till artiklar som texten hänvisar till:

http://www.barometern.se/kalmar/kommunalraden-ger-inte-upp-pooler/

http://www.barometern.se/kalmar/perssons-strid-for-pooler-retar-m-rycker-i-kopplet/

http://www.barometern.se/kalmar/johan-persson-s-ett-bostadsbolag-kan-investera-for-att-hoja-sina-bostadsomraden/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Ta med spis och kylskåp när du flyttar…

”Bygg bostäder som vanligt folk har råd med”, skrev jag tillsammans med några alliansvänner i Svenska Dagbladet. Artikeln har fått uppmärksamhet från människor runt om i vårt avlånga land. Idag tog även P4 Kalmar upp ämnet.

Att det byggs nya bostäder råder det inga tvivel om. I Kalmar byggs det en hel del, vilket framförallt är uppenbart i centrumkärnan (liksom i de flesta städer). Det är förstås bra, men frågan är vem eller vilka som kommer att ha råd att bo i dessa nybyggda lägenheter? Får vi verkligen den rotation på bostadsmarknaden som vi så väl behöver? Kommer äldre att flytta från sina hus, som sen länge är avbetalda hos banken, till dyra lägenheter där en tvårummare kan kosta runt 9000 kronor i månaden av en pension? (Vad en fyra sen kommer att kosta kan man ganska lätt räkna ut)Nej, naturligtvis behöver vi se över byggregler i riksdagen men också djupdyka i över vad vi politiker råder över i kommunen.

Ett viktigt steg i rätt riktning för oss alla skulle vara att harmonisera byggregler för hela Norden. På så vis skulle vi bidra till en större byggmarknad och ökad konkurrens, vilket i sin tur påverkar prisnivåer. Med harmoniserade byggregler i Norden skulle vi kunna lägga grunden för konceptlösningar och tillsammans bli en mer tydlig röst i EU vad gäller byggfrågor. Vi skulle alla tjäna på detta.

En annat område att titta på är icke vinstdrivande företag som bygger bostäder. Vi är helt ensamma i Sverige om att allmännyttan är vinstdrivande.  I en hel del länder är det krav på att icke vinstdrivande företag bygger nya bostäder just för att få ner kostnaderna för människor med låg inkomst, första boende o dyl. I Nederländerna skulle 32 procent av nybyggnation 2012 vara icke vinstdrivande och i Amsterdam hela 47 procent. Det är byggkrav som England, Frankrike med flera ställer vid nybyggnation. Inte helt ovanligt verkar det vara att bolagen gör en slags kombinationsbyggen där de bygger både med vinst OCH utan vinst. Det medför en blandad bebyggelse för olika inkomstgrupper och minskad segregation. Skulle vi kunna använda allmännyttan mer offensivt utifrån ett politiskt perspektiv med sikte på framtid som omfattar alla? Det är en tank värd att tänkas flera gånger, enligt mig.

Jag tycker också att vi bör titta på byggandet av ägarlägenheter. Ägarlägenheter minskar risken vid nybyggnation då fler är involverade i kostnad och risken av bygget från start, liksom för bostadsrättslägenheter. Skillnaden mellan en ägarlägenhet och bostadsrättslägenhet är att ägaren själv bestämmer över sin lägenhet, som för ett hus med lagfart o dyl, utan inblandning av en förening som ska godkänna allt. Vi i Sverige är ganska ensamma även om fenomenet bostadsrättsförening istället för ägarlägenheter. Bostadsrättsföreningar i Sverige kan måhända ha sin förklaring från ett socialiststyrt Sverige sen decennier bakåt..

För övrigt borde man tidigt kunna påverka utformningen av sin lägenhet. I många länder kan man exempelvis även välja basinredning efter plånbok. För någon handlar det om secondhand och för en annan om lyxinredning -men upp till var och en att avgöra hur kök och badrum ska se ut. En del tar till och med sig sin spis och kylskåp när man flyttar..

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Sol

Läser att intresset är stort för Törneby Solcellspark i Kalmar.

2010 tog vi steget att installera solpaneler på vårt lantstället på Öland. Efter mycket funderande och googlande om vi skulle satsa på vind eller sol bestämde vi oss till slut för sol.

Hela sommaren hamrades det, grävdes djupa diken och kablar installerades efter alla konstens regler när vi förvandlade vårt ställe till att ha el, vatten och avlopp. Dyrt blev det. Mycket dyrare än vad vi hade förställt oss initialt, men hela tiden ställdes vi inför faktum som – ”Oj, ni behöver även det här och det där för att el och vattenförsörjning ska fungera” Ingen visste särskilt mycket. Allt var så nytt. Då.

Som moderat politiker tror jag på individen och vikten av att kunna påverka sin egen tillvaro och framtid. Jag är genuint skeptisk till alla de kolosser vänstersidan byggt upp i det svenska samhället och som effektivt uteslutit valmöjligheter för individen. Mot den politiska bakgrund som satt agendan för samhället är det kanhända inte märkligt att valfrihet oftast lyfts fram som ett hot från vänsterhåll, trots att det visat sig att just valmöjligheter ger grogrund för innovativa lösningar, kvalitet, forskning och utveckling. Se inte minst på Borgholms nyligen invigda avsaltningsanläggning. En anläggning som kom till på grund av att etablerad vattenförsörjning inte längre fungerade när grundvattennivån på ön sjönk. Sårbarheten blev plötsligt påtaglig och ny lösning från länder utan självklar vattenförsörjning fick inspirera. Man drar nu istället nytta av sina egna ö-förutsättningar med vattenlösning som passar bra i både större och mindre skala. Vi behöver faktiskt bara åka till Finland eller Norge för att hitta alternativ för avigt belägna hushåll eller näringar vad gäller vatten, avlopp eller el o dyl med en politik som inte enbart manat på för urbanisering.

Det är sju år sedan vi blev godkända som egna el-leverantörer på vårt sommarställe. Det har varit en lärorik resa. Vi har vår egen förnyelsebara elförsörjning utan inblandning av någon annan och det känns bra. Till en början brukade vi knäppa på och av lampor för att visa gäster att vi hade el. Vet uppriktigt sagt inte om de tyckte det var lika imponerande som vi, men gästerna höll god min…. Lamptricket har vi slutat med för länge sen. ..tänk så snabbt man vänjer sig..

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Dagens fråga

Intressant statistik från SCB i veckan. Centern ökar rejält och börjar komma upp i helt andra nivåer av väljarstöd. Får mig att undra lite över hur resonemanget går inom partiet i Kalmar som sen 2012 (..eller var det 2013? Innan min tid i alla fall..) är lierade med vänstersidan i Kalmar kommun. De stod inte särskilt  högt i kurs bland väljarna för några år sedan när de övergick till samverkan med vänstern, vilket kanske fått några av oss att undra över om det inte var ett rent taktiskt steg med en övergång från centerledningens omtalade hätska opposition till ivrig förespråkare av vänsterstyre. Har förstått att långt ifrån alla centerpartister är bekväma med centerledningens val den gången. Märks om inte annat i nämnderna.

Nu är det andra siffror som råder om väljare får bestämma, enligt senaste SCB-mätningen (..tänk vad snabbt resultat och stöd kan ändras ;-)..). OM siffrorna håller i sig fram till valet 2018 behöver centern inte alls hålla vänstern i handen för att få en rådspost eller annat. OM sossarnas drastiskt minskande väljarstöd 2014-2017 med hela 40,4 procent i länet håller i sig, eller hör och häpna minskar ännu mer, och tillsammans med vänsterpartiets låga siffror skulle det snarare uppfattas som rätt märkligt i det läget att liera sig med vänstersidan. Centern skulle klara sig galant ändå.

Min slutkläm med detta resonemang blir en öppen fråga, som jag antagligen inte får svar på – men ändå. Kommer centern med hjälp av sitt ökande väljarresultat ”rädda kvar” s-vänstern vid makten i Kalmar, även om medborgare i Kalmar kommun röstat för ett skifte nästa år? Eller kommer centern att sluta upp bakom en stark allians med möjlighet att agera utifrån ideologi och väljarstöd?

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer