Dagens fråga

Intressant statistik från SCB i veckan. Centern ökar rejält och börjar komma upp i helt andra nivåer av väljarstöd. Får mig att undra lite över hur resonemanget går inom partiet i Kalmar som sen 2012 (..eller var det 2013? Innan min tid i alla fall..) är lierade med vänstersidan i Kalmar kommun. De stod inte särskilt  högt i kurs bland väljarna för några år sedan när de övergick till samverkan med vänstern, vilket kanske fått några av oss att undra över om det inte var ett rent taktiskt steg med en övergång från centerledningens omtalade hätska opposition till ivrig förespråkare av vänsterstyre. Har förstått att långt ifrån alla centerpartister är bekväma med centerledningens val den gången. Märks om inte annat i nämnderna.

Nu är det andra siffror som råder om väljare får bestämma, enligt senaste SCB-mätningen (..tänk vad snabbt resultat och stöd kan ändras ;-)..). OM siffrorna håller i sig fram till valet 2018 behöver centern inte alls hålla vänstern i handen för att få en rådspost eller annat. OM sossarnas drastiskt minskande väljarstöd 2014-2017 med hela 40,4 procent i länet håller i sig, eller hör och häpna minskar ännu mer, och tillsammans med vänsterpartiets låga siffror skulle det snarare uppfattas som rätt märkligt i det läget att liera sig med vänstersidan. Centern skulle klara sig galant ändå.

Min slutkläm med detta resonemang blir en öppen fråga, som jag antagligen inte får svar på – men ändå. Kommer centern med hjälp av sitt ökande väljarresultat ”rädda kvar” s-vänstern vid makten i Kalmar, även om medborgare i Kalmar kommun röstat för ett skifte nästa år? Eller kommer centern att sluta upp bakom en stark allians med möjlighet att agera utifrån ideologi och väljarstöd?

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Turerna kring arenan

Naturligtvis ställer sig moderaterna bakom att FF ska ges förutsättningar att ägna sig åt det de är bäst på – fotboll, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att kommunen blir ägare till hela arenan eller att FF ska behöva sitta i knät på ett politiskt parti. Det finns fler positiva alternativ.

Hela arena-affären har skötts dåligt från dag ett. S-ledningen har velat vara med på ett hörn, men ändå inte. Fint att synas på bild när man skriver på papper, men djupgående analys verkar helt saknas från sossarnas sida. Allt skedde innan min tid inom politiken, men hur i hela friden tänkte man?

I december fick jag inbjudan till samtal med berörda i lånekarusellen. Tre samtal av totalt fyra möten handlade om bankens agerande. Kommunen ställdes inför faktum utan i stor sett något annat val än att ta över hela lånet. OBS vill säga att det är samma dilemma som en del inom näringslivet råkat ut för, när nationellt huvudkontor tar beslut utan något som helst inflytande eller hänsyn till det lokala kontoret. Sorglig utveckling för de lokala kunderna, enligt min åsikt.
Min ingång tillsammans med ytterligare person runt bordet var att även banken borde ta del av ansvar efter att ha lånat ut pengar efter alla konstens regler. Kommunen hade tagit ansvar med borgensåtagande om 120 mnkr som garanti för banken och FF har skött sina åtagande klanderfritt. Förhandling inleddes utifrån att lånebelopp skulle minskas genom delaktigt ansvar från alla inblandade. Banken valde istället att dra tillbaka sina krav om att kräva tillbaka lån i förtid, enligt den information jag fick. Det hela lades på is fram till det fjärde samtalet. Tilläggas bör att sossarna hela tiden hade sitt förslag till kalkyl om kommunalt ägande av arenan i stort sett klart från dag ett. Samma kalkyl fick övriga gruppledare se några dagar innan pressutspel.

Veckan för pressutspel.
Dag 1. Måndag. Samtliga gruppledare fick information under lunchen, i samband med kommunfullmäktige. Samma information jag fått tidigare, men som jag gått med på att hålla för mig själv. Jag tog sen initiativet vid  lunchmötet om att övriga fullmäktigeledamöter skulle få info efter fullmäktige. Ansåg detta vara en fördel  inför fortsatta gruppmöten i respektive parti.  Vid min fråga till kommunalrådet om vi skulle göra detta tillsammans fick jag svaret att hans ledamöter redan fått info. Ok.. bekräftade återigen att de redan bestämt sig. Punkt slut.
Nåja, samtliga i opposition fick samma info som vi fått under lunchen om vad som gällde inför torsdagens pressträff tre dagar senare. Vi i oppositionen fick alltså tre dagar på oss att ta ställning till ”förslag till avsiktsförklaring” som sossarna formulerat.
Dag 2. Tisdag . Moderaterna hade ett extra-inkallat gruppmöte under tisdagskvällen. Några bland oss var för kommunalt övertagande av arenan och några mot. Vi enades om att vi ville lyfte fram alternativa lösningar i linje med dem vi fått igenom inför utökat borgensåtagande 2015 och öppna upp för samtal med opposition, majoritet och FF för att skärskåda om det finns bättre alternativ för alla parter i stället för ett kommunalt ägande av arenan rakt av. Vi var beredda att inleda samtal omedelbart för att kunna ge ett slutgiltigt besked innan midsommar.
Dag 3. Onsdag Budgetdag för politiken. Vi gjorde ett utspel i pressen om att vi ville se fler alternativ (utan att gå in i detalj) för att inte låsa fast oss i ett enda förslag. Skickade av den anledningen ett förslag på ny text till samtliga gruppledare som skulle kunna ersätta det ”förslag till avsiktsförklaring” vi fått två dagar innan. Inget svar från s. När vi två företrädare för majoritet och opposition senare samma budgeteftermiddag resonerade kring detta, blev det tydlig att kommunalrådet inte skulle få igenom något nytt förslag i sin grupp. Slutsatsen blir enkel. S hade bestämt sig. Punkt slut.
Dag 4. Torsdag. Ringde ändå torsdag morgon för att höra om inte sossarna kunde öppna upp för blocköverskridande samtal, trots allt, för att vi skulle kunna ställa oss bakom en pressträff. Jag fick ett nej som svar. Vi enades om att vi har olika ideologiska inspel i det –  vilket jag respekterar. Förslag till avsiktsförklaring var förutbestämt att gälla. S hade bestämt sig. Punkt slut.
Pressträff hölls enligt planerna från s, v och c.
Dag 5. Fredag. Tidningar är fulla av artiklar.
Dag 6. Lördag. Långt försvarstal från kommunalrådet på insändarsida.

Under helgen gjorde sen s-politikern ett gästspel på min Facebook-sida i sin bästa gren. Härskarteknik, Med ledord som syftar till att vara nedlåtande, förminska och punktera trovärdighet. Inlägg som i stort inte går att bemöta utan att ordkrig utbryter. Måste ändå erkänna att jag har försökt bemöta liknande påhopp då och då. Blir inte bra, men min stilla undran är om man ska låta såna inspel stå kvar? Hade det varit en medborgare som var arg för att vi inte direkt säger ja och amen till sossarnas förslag om att äga arenan kan jag förstå, men agerande från ledande politiker blir på något vis enbart märkligt. Uppför sig socialdemokrater på samma sätt mot varandra? Man kan ju faktiskt undra utifrån att många upplevs som väldigt sura och missunnsamma i debatten och retoriken. Men, men och oavsett svidande inspel från s har vi kommunstyrelse och fullmäktige framför oss där vi helst sett ett förhandlingsläge inom politiken för bästa långsiktiga resultat för alla inblandade.

Moderaternas alternativ i korthet:

-  Kalmar FF amorterar låneskuld till kommunen och fortsätter att äga arenan. Kommunen kan de facto erbjuda mer fördelaktiga och långsiktiga villkor än vad som tidigare varit fallet.

-  Upprätta ett detaljerat samverkansavtal mellan kommunen och FF. 

- Se över driftsbidragsnivåer.

-  Analys av kommersiella delar inom Arenan. Går det att bygga om vissa delar till  exempelvis kontorshotell?

- Analys av vad som krävs i investeringar och åtgärder för att öka tillgänglighet för fler användningsområden av Arenan. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Bästa resultatet i modern tid?

Vid senaste kommunfullmäktige presenterades årsredovisningen för 2016 med pompa och ståt. Ledande partier tog sig rätten att ta cirka 35 minuter av oppositionens ynka timme innan lunch där vi får chansen att lyfta frågor och interpellationer (hinns inte alla frågor med under ”vår” timme senareläggs kvarvarande frågor till efter avslutat fullmäktige då medierna oftast slutat för dagen.). Nu hade vi inte fått någon förvarning alls om att tiden skulle användas. Vanligen, vill jag säga till deras försvar, brukar man respektera oppositionens timme och tidigarelägga eventuell genomgång o dyl innan vi har vår timme till förfogande mellan kl 11-12. Men denna gång ville man sannolikt vara säkra på att medierna skulle vara på plats och visa nygjord valfilm. Eller var det en valfilm? (lite ironi) Gissar att skattebetalarna betalat för filmen, men i mina ögon påminde filmen en hel del om en valpropaganda för socialdemokraterna. Skulle kunna föreställa mig att filmen kommer att användas flitigt av socialdemokraterna runt om i stugorna fram till valet 2018…

Om man ska bena lite i resultatet, som ”bästa resultatet i modern tid” (..dessa garvade politiker brukar fundera ut oneliners i förväg ;-)..), så handlar det framförallt om ökade skatteintäkter tack vare asylsökanden och att Kalmar var snabba med att söka riktade skattebidrag. Det är med stor sannolikhet inte troligt att vi kommer att få se något liknande resultat för 2017.  OM man tar bort extraordinära utbetalningar från statskassan och migrationsverket stannar det strukturella resultatet för Kalmar kommun på 16 miljoner kronor. Det är i mina ögon ett fullt acceptabelt resultat efter att ha tillgodosett förutsättningar för Budget i balans, enligt kommunallagen. Men ”bästa resultatet i modern tid” kan man ifrågasätta big time.  Nåja, allt säljs med mördande reklam.

Jag tog tillfället i akt under punkten om årsredovisning vid kommunfullmäktige genom att lyfta fram innehåll och kvalitet som i mitt tycke är mer avgörande för kommunens resultat. Borde inte innehållet och vad vi erbjuder medborgare ses som viktigare hur politiken förvaltar människors skattemedel än med hur stor summa vi går i vinst med? Det blir olyckligt om politiker jämför sig själva med näringslivet. Vi har helt olika roller. Sen har vi förstås olika vägar inom politiken att nå resultat av vår kärnverksamhet. Där jag inte alls anser att vi alltid ska göra allt själva utan att det är bättre att lägga ut mer på entreprenad, men det kräver en genomtänkt kvalitetsuppföljning och kompetent upphandlingsavdelning för att genomföra min politik på djupet. Där skiljer vi oss åt från vänstersidan, som istället vill ha allt i egen regi med toppstyrd kontroll.

Enligt mig är det svårt att få en sund genomlysning och klar bild av hur kärnverksamheten mår i Kalmar kommun när man använder en barometer i årsredovisningen med färgkarta där rött står för sämst, gult mittemellan och grönt för bästa resultat. I så gott som samtliga områden pekar pilen på grönt. Inget behöver göras. Allt är frid och fröjd. Skolan är på topp. Omsorgen likaså. Personalen stormtrivs. Ja, bättre kan det inte bli i Kalmar kommun. Allt pekar på grönt. Att samtliga välfärdsområden –  kommunens kärnverksamhet och främsta prioritering - sen mäts med begreppet ”verkningsgrad” under varje bild gör mig också aningen förbryllad….

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Ledarstick inspirerar

Läste ett ledarstick i en av lokaltidningarna där skribenten uttryckte saknad över finurliga inspel i samband med kommunfullmäktige där politiker i efterhand fick uttrycka vad de tyckte om hetsiga debatter de varit inblandade i. Kan bara konstatera att det inte är bara respekten mellan politiker som försvunnit utan även inspel i efterhand från inblandade politiker från respektive flank även de tillhör en svunnen tid.

OM jag skulle uttrycka något efter senaste fullmäktige hade jag sagt att det vore bra om socialdemokrater i ledande ställning ger sig tiden att sätta sig in i intentionen med motioner och kanske till och med tar sig tiden att fråga motionären innan man hånfullt förkastar och raljerar med fåniga liknelser i ord och text. Det är ett ovärdigt och respektlöst förhållningssätt. Sandlådenivå.

Moderaterna är tydliga. Vi står inför en mängd utmaningar framöver att hantera i kommunen och då måste vi självklart också bana väg för dem som skapar jobb och skatteintäkter. Genom att erbjuda hållbara verktyg för att kunna verka och utvecklas i Kalmar med omnejd vill vi underlätta för företagen. Att skicka iväg en mailfråga (vilket gjordes i samband med motionen om ”Business region”) är förstås en god intention, men utan djupare analys eller rannsakan om hur vi i Kalmar skulle kunna arbeta framåt är risken stor att mailfrågan faller platt. Det blir dessvärre enbart märkligt att inte ens försöka se fördelar med en gemensam genomtänkt plattform som skulle kunna utgöra en slags ”soft landning” för företagen i Kalmarsundsregionen. Kanhända är det utifrån socialdemokraternas inställning i detta inte heller särskilt märkligt att samverkan hittills inte alls fungerat väl i regionen. Samverkan är de facto och oomtvistat ett framgångskonceptet för regional tillväxt. I detta står vi enade inom alliansen där även L och Kd stödjer motionen. Det är inte utan att jag längtar efter att vi tar över i Kalmar kommun.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer