När politik blir utan innehåll..

Härom kvällen hade vi ett gruppmöte. En av våra ledamöter hade med sig en tidning. Södermöre-Posten. Det är en sk gratistidning som delas ut till hushållen i Södermöre. Tidningen ges ut av centerpartiet till kommundelsnämndens ca 7400 invånare. Mest intressant blev att läsa en blänkare på ledarsidan (utan avsändare) där man valt att publicera felaktiga uppgifter om moderaternas budgetreservation 2017. Dessutom använder de mitt namn som slagträ i sin egen uppfattning om vår budgetreservation. Inte rätt i sak, siffror eller på ett enda plan och dessutom inkapslat i en vilseledande lovsång till socialdemokraternas budget. Är det så här politik ska bedrivas?

Förvisso är man på ledningsnivå vapendragare till socialdemokraterna i Kalmar och jag känner igen argumenten från budgetfullmäktige där alltid, läs alltid, dessa herrar tillsammans med vänstern ståndaktigt håller fanan högt i att attackera sina tidigare alliansvänner – framförallt hätskt mot moderaterna som är näst största parti i kommunen. Det är inte första namnet för socialdemokraterna som debatterar, utan i fullmäktige (om inte förr) får man göra skäl för sitt uppdrag/arvode under s-styret. Man behöver inte heller tänka särskilt länge för att fatta att det finns en lättköpt poäng i att ge sig på oss, de forna alliansvännerna, för att förmedla en splittring år ut och år in. Med fördel ger man sig på ett parti i alliansen (moderaterna) men stryker gärna ett annat alliansparti lite medhårs. Det blir så uppenbart. Det är trots allt centerföreträdare som svikit allianssamarbetet i kommunen, inte vi andra. De lämnade alliansen 2012, vilket var ett par år innan jag kom in i politiken.

Hur väl känner centerväljare och centervänner igen sig i hur man nu agerar från kommunal ledningsnivå för sitt parti? Står de bakom en politik där centerledningen är mer aggressiv mot moderaterna än vad socialdemokraterna är? Tycker det är en rimlig fråga. Centerns ledamöter i löpande verksamhet är däremot inte alls alltid bekväma med att rösta med socialdemokrater. Tvärtom. Det finns otaliga tillfällen när centerpolitiker istället antingen röstar med oss eller uttrycker ovilja mot att rösta med socialdemokraterna i nämnder och styrelser. Lyssnar inte centerledningen i kommunen på sina ledamöter? Hur länge kan detta fortgå?

Nu förväntar vi oss en rättelse och text med korrekta uppgifter i nästa upplaga av tidningen.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Om regeringsbildning och svar till ledarsida

Peter Akinder, Östra Småland, skriver i sin ledare 30/8 om mitt twitter-inlägg efter en intervju med Anna Kinberg Batra (m) i söndagens Agenda i TV2. Jag skrev att sakpolitik är mer intressant om hur vi ska hantera utmaningar som integration, bostäder och jobb i samhället än att klumpa ihop moderaterna med sverigedemokraterna. Om mitt twitter hade varit längre hade jag också skrivit att det är mycket märkligt att man alltid envisas med att försöka påskina att m har något ihop med sd, när vi de facto har en s-regeringen som stängt gränserna plus öppnat upp för eventuellt tiggeriförbud…

Moderaterna är tydliga med att inte samma förutsättningar kommer att gälla vid regeringsbildning 2018 som 2014. Vi har numera samma förhållningssätt som socialdemokraterna och Stefan Löfven hade inför valet 2014. Stefan Löfven godtog nämligen aldrig Fredrik Reinfeldts princip om att i förväg låsa sina röster till förmån för att den största konstellation skulle kunna bilda regering. Löfven ville ha öppna mandat.

Moderaterna har ändrat sig sen vi fick ny partiledare. Den parlamentariska demokratin står för att man kandiderar och driver sin politik, vilket decemberöverenskommelse gick stick i stäv mot. Vi anser att riksdagen ska avgöra vem som är mest lämpad att bilda regering. Två kandidater kan därmed stå mot varandra. Det medför att sverigedemokraterna, liksom övriga partier i riksdagen, kan genom omröstning avgöra vem de anser är mest lämpad att bilda regering. Samma förutsättningar gäller oavsett om det är moderater eller om det är socialdemokrater som står för största konstellation efter valet. Det handlar inte om att förhandla eller samarbeta med sverigedemokraterna. AKB kan inte säga vilken princip som kommer att gälla inför regeringsbildande 2018. Det kan inte heller Stefan Löfven.

Varför blir frågan om regeringsbildning mer känsligt och ifrågasatt när moderaterna tar ställning än när socialdemokraterna står för exakt samma ställningstagande? Det skulle vara intressant att få ett genomtänkt nyanserat svar på den frågan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Salvelägret

Moderaterna anser att det är på tiden att lägga ned det kommunalt finansierade campinglägret för tiggare vid Salve. Stadsmissionen, som varit aktiva på ett föredömligt vis under tiden lägret funnits sen sommaren 2015, funderar på att dra sig ur eftersom det är oklart om kommunen bistår med mer pengar. Framtiden är oklar.  Vi anser att politiken och demokratin måste besluta hur framtiden ska te sig för lägret. Lägret är i dagsläget ett tjänstemannabeslut. Varken nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige har varit med och fattat beslut i frågan.

Det blir märkligt att läsa socialdemokraternas svar på vårt inspel om nedläggning av Salve-lägret i Östra Småland och Barometern. Å ena sidan har beslut om lägret hanterats av tjänstemän, men å andra sidan har socialdemokraterna starka åsikter om att lägret ska vara kvar ännu en tid…?!   Kan man misstänka att det finns en liten socialdemokrat som gömmer sig bakom ett tjänstemannabeslut månne? Lägret har till och med varit ett ärende i primärkommunala nämnden som representeras av politiker från länets kommuner, enligt uttalande här, med önskemål från Kalmar socialdemokrater om att andra kommuner skulle vara med och bidra med pengar för Salve-läger..?!  OBS – Lägret har inte varit uppe för beredning eller beslut i den demokratiska processen i Kalmar kommun, men alltså som ärende i primärkommunala nämnden. Man tror inte sina öron över den nonchalans socialdemokraterna ger uttryck för när de fullständigt struntar i demokrati och transparens i beslutsvägar inom kommunen.

Faktum är att kommuner inte har skyldighet att upprätta läger för personer som är här som turister under begränsad tid om tre månader, vilket är fallet för de flesta tiggare. Detta slog regeringens utredare fast när betänkandet kom i våras. Utredningen var väldigt tydlig i sin rekommendation om att kommuner inte ska upprätta läger utan istället följa lagar och regler som vi har i Sverige. Moderaterna ifrågasatte lägret när utredningen kom, liksom vi ifrågasatte det när det etablerades och finansierades med skattemedel. Närheten till stall med tonårstjejer var problematiskt redan från början och vakter krävdes vid lägret för att förhindra trakasserier. Trakasserier som fick förnyad kraft i samband med biskopens besök. Vi har haft frågetecken hela tiden, men eftersom politiken inte varit involverad hänvisades frågeställningar till tjänstemannabeslut och svar från s, v och c var undanglidande utan ansvar.

Det är alltid komplicerat när människor berörs och det finns inga enkla lösningar. Men det blir ohållbart i längden om vi som kommun ska erbjuda gratis boende i åratal för en grupp människor, vilket medför att vi per automatik utesluter andra behövande från samma möjligheter i samhället. Göran Persson (s), fd statsminister uttryckte oro över sk social turism redan 2003 inför nya medlemsländer till EU.  Han var ivrig förespråkare för att Rumänien och Bulgarien skulle undantas den fria rörligheten med övergångsregler när länderna gick med i EU, vilket han fick gehör för och restriktioner infördes. Sju år för Rumänien och Bulgarien att med EU-medel påbörja arbetet mot socialt utanförskap och fattigdom i sina länder. När övergångsreglerna upphörde att gälla vid årsskiftet 2014 minns jag att vi fick asylsökande romer till bl a Borgholms kommun. Människor gick ur husen för att skänka kläder och förnödenheter. Jag mötte asylsökanden med leenden och ovana vid uppmärksamhet.  De återvände sen till sina länder när våren kom och asylprocessen avstannade. Det är skillnad på att söka asyl och att komma hit som turist.

OM tiggare i stället söker asyl i Sverige skulle processen vara en annan och de skulle erbjudas boende, skolor för sina barn, försörjningsstöd, utbildning med mera. Men där är vi inte idag. Flathet och undanglidande ledarskap som socialdemokraterna visar fungerar inte i längden.  Moderaterna tar tydligt ansvar för Kalmar kommun.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Vad har religion med badtider att göra?

Blir alldeles förskräckt över att en ledamot i partistyrelsen för miljöpartiet,  Sümeyya Gencoglu, glad i hågen (om man ska tolka fotot) menar att skilda badtider (=separata badtider för kvinnor) ”kallas frihet att välja” på svt opinion http://www.svt.se/opinion/article3154452.svt – apropå Sara Mohammads uppmärksammade sommarprat i P1.  OBS det handlar alltså inte om separata badtider för män. Män har förmånen att bada när de vill, förutom någon ynka timme här och där när kvinnor kan hoppa i spat. Är det bättre eller sämre valfrihet för män kontra kvinnor, kan man stilla fråga sig…? Oavsett kan jag bara se det som att miljöpartiet som parti står för en kvinnosyn som ligger långt från den jag står för.

Sverige har en gång i tiden haft skilda badtider för män och kvinnor. När människor började bada under senare 1800-tal fick vi allt fler kallbadhus med separata badavdelningar för kvinnor och män med höga plank mellan. När man badade tillsammans på stränderna var badkläderna mer eller mindre hel-täckande. Så sent som in på 1960-talet fanns det separata tider för kvinnor i varmbadhusen som byggdes i stort sett varenda liten kommun. Att lära sig att simma blev en del av skolundervisningen och kommunens ansvar att tillhandahålla badtider för våra små barn i grundskolan, eftersom det ökande badandet medförde att folk drunknade i allt högre grad. Flickor och pojkar lärde sig simma vid samma tillfällen på en och samma gång. Inget konstigt med det. Helt naturligt. Badhus blev ett av alla ställen att mötas för en jämställd samvaro med respekt för varandra som individer från det barnen är små.

Vi i Sverige delade under 1960-talet tidens frigörelseprocess med stora delar av världen. Kvinnor kastade slöjor, hucklen och hattar och gick i kort-kort på Kabuls gator liksom i Rom, New York eller Stockholm. Men nu är det som om en våg av trångsynt inskränkthet breder ut sig över Sverige där vi skulle återgå till något vi avfärdat för 50-60 år sedan. Aldrig i livet. Att människor i vissa länder sen 1960-talet fått utstå religiös galenskap känner vi alla till, och det ska inte hindra oss från att stå upp för allas lika värde. Vi måste värna demokrati, medmänsklighet, lika värde och jämställdhet i vårt sekulariserade samhälle.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer